Daglig leder

PHARMAQ søker daglig leder til Fishteq
- spennende mulighet i akvakulturnæringen.

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og ble i 2015 en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse.

Vi søker nå en daglig leder til å utvikle virksomheten i PHARMAQs datterselskaper på Nesna, PHARMAQ Fishteq og PHARMAQ Settvac. Disse selskapene tilbyr et bredt utvalg av vaksinasjonstjenester til fisk samt salg av vaksineringsmaskiner til oppdrettsnæringen i Norge, Storbritannia og Middelhavsregionen.

Daglig leder trenger ikke å bo på Nesna, men det forventes at du ukependler minimum tre dager i uken første år og noe mindre etter hvert. Alternativt arbeidssted er vår hovedbase på Skøyen i Oslo.

Vaksinasjonsmaskiner og tilhørende tjenester til akvakulturnæringen har stort vekstpotensial i Norge og internasjonalt. Vi søker derfor etter en daglig leder som kan lede organisasjonen mot de strategiske målene. PHARMAQ Fishteq er en typisk familiebedrift ledet av gründere, og nå er tiden inne for å videreutvikle og gjennomføre vekstrategien. I dette ligger bl.a. at de ansatte må ha en tydelig, motiverende og inkluderende leder og at produksjonen og tilhørende tjenester må kvalitetssikres og dimensjoneres til etterspørselen.

Ditt bidrag vil være å lede og drive selskapet til å bli en verdensleder innen vaksinasjon av fisk. Det gjelder både innenfor det å ansette de riktige menneskene, utvikle og lede disse, og å sørge for at produksjonen og servicen er av tilstrekkelig kvalitet og volumer. Til dette vil du få full støtte på en rekke områder fra morselskapet PHARMAQ AS.

KOMPETANSE

Etterspurt erfaring og kvalifikasjoner

Du kan gjerne ha arbeidsbakgrunn fra akvakultur eller annen teknisk virksomhet, men det er ikke avgjørende. Har du bakgrunn fra annen produksjonsvirksomhet eller et tungt teknologimiljø kan det være like aktuelt.

Vi er primært ute etter en person som er entreprenør av type. Det vil si en som trives og har lykkes med å være med på å bygge opp en virksomhet fra start eller fra relativt tidlig fase i livssyklusen. Det vil si at du vet hva som kreves av både deg selv og andre for å komme inn i en driftsorientert fase. De første årene vil disse egenskapene være viktigere i PHARMAQ Fishteq og PHARMAQ Settvac enn det å kunne drive og forvalte en eksisterende virksomhet.

Vi ser etter en leder med forståelse for det forretningsstrategiske; hva som kreves for å lykkes i et internasjonalt marked med å produsere høyteknologiske maskiner og tjenester fra Norge.

Du har forståelse for, og gjerne erfaring med forskjellen mellom det å drive en virksomhet i et sentralt område av landet og det å drive en virksomhet i distriktene. Du må gjerne ha vokst opp selv eller bodd i Nord-Norge eller distriktene, men helst også ha jobbet i en internasjonal kontekst med rapportering til utenlandsk eier tilsvarende det PHARMAQ gjør. Gjerne i et middels stort eller mindre selskap, der man har forståelse for eller jobber med hele verdikjeden og ikke bare innenfor et marginalt område.

Verdsatte personlige egenskaper

I denne jobben vil vi vektlegge dine personlige egenskaper, kanskje mer enn din formelle bakgrunn.

Vi ser etter en leder med sterk gjennomføringskraft, som kan ta ideer videre og får ting gjort. I denne jobben er det ikke noen «quick-fix». I det legger vi at selv om du møter problemer, så må du se på disse som utfordringer og noe som må og skal løses. Det er viktig at du er utholdende og tar kloke valg sammen med kollegaer, styret og selskapet for øvrig. Da vil du med stor sannsynlighet lykkes.

Som leder har du en inspirerende og operativ stil. Du vet hvilke mennesketyper og kompetanser som skal til for å bygge og lykkes som lag, og er ikke redd for å ta i et tak. Du er nysgjerrig på alle deler av produksjonsprosessen, produktet og tjenestene og bidrar til å løse utfordringer, store som små. Du er opptatt av kvalitet, er nøyaktig i alt du foretar deg og har sansen for presisjon. Vår virksomhet er helt avhengig av at alle medarbeidere har dette med seg.

Dette er på ingen måte en enkel jobb, men en jobb der man med mye og god innsats vil kunne få masse relevant erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Er det noe du lurer på i forhold til stillingen, kan du ta kontakt med Petter Endsjø (tel. 90833050) eller Kristine Hedenstad (tel. 93841211) hos vår samarbeidspartner Hartmark Executive Search.


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway, Management