Fou-leder

Vår FoU-leder har gått over i annen stilling i selskapet og vi søker nå etter ny FoU-leder.

Selstad ønsker å være en pådriver for utviklingen innen fiskeredskap og oppdrettsutstyr,
og vi søker derfor etter en FoU-leder som kan være en spydspiss for dette. FoU-leder har
ansvar for å ta initiativ til, koordinere og styre Selstad sin utvikling innen innovasjon og
produktutvikling i nært samarbeid med våre virksomhetsledere, kunder, produsenter og
relevante fagmiljø. Stillingen er lokalisert ved vårt hovedkontor i Måløy.

FoU-leder er del av ledergruppen i Selstad, og i denne stillingen får du mulighet til å være
med på å utvikle to av verdens mest dynamiske bransjer.

Vi søker deg med følgende kvalifikasjoner:

Må:

 • ha erfaring fra prosjektarbeid
 • være nysgjerrig og kreativ
 • ha gode samarbeidsevner
 • ha høy gjennomføringsevne
 • være strukturert i arbeidet
 • kunne beherske forskjellige dataverktøy

Bør:

 • være en dyktig motivator
 • være veldig løsningsorientert og målrettet
 • være komfortabel med å holde presentasjoner i offentlige settinger
 • ha erfaring med bruk av offentlige virkemidler til FoU

Ønskelig:

 • med relevant erfaring og resultat fra FoU-arbeid
 • med utdannelse innen tekniske fag
 • med erfaring innen produktutvikling

Skriftlig søknad sendes til:
kristian.reed@selstad.no eller Selstad AS, Pb 163, 6701 Måløy


Similar searches: Aquaculture, Norway