Head of Quality and Product Development

Stillingen som  Head of Quality and Product Development er nyopprettet i selskapet. Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør. De viktigste oppgavene vil være ansvar for konsernets kvalitetsarbeid og presentasjon av denne delen av virksomheten direkte mot kunder. I tillegg vil stillingen ha ansvar for å drive utviklingsprosjekter i samarbeid  med  våre eksterne forskning- og utviklingspartnere. Vi ser etter en person med erfaring fra forskning og/eller kvalitetsarbeid og som har den nødvendige personlige og faglige tyngden til å påvirke kundedialog og selskapets arbeid knyttet til produktutvikling. Sammen med resten av ledergruppen vil du være med å prege hvordan ScanBio vil styrke sin posisjon som ledende global leverandør i sine segmenter.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor ScanBio i prosessens innledende del.


Similar searches: Norway, Research / Analysis