Teknisk Leder

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fôrutvikling og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten drifter ILAB bl.a. en rekke tekniske anlegg som håndterer vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og resirkuleringsanlegg (RAS) for produksjon av forsøksfisk og gjennomføring av fiskeforsøk. Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB drifter er eid av Universitetet i Bergen og Marineholmen Forskningspark AS. Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår av dette i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert) og opplæring av ansatte.

Bedriften søker etter en leder for teknisk avdeling i fast 100 % stilling.

Vi søker en person som er god på å veilede sine medarbeidere og kommunisere med andre avdelinger i bedriften. Det er krav til høyere utdanning og erfaring fra vannbehandling, fortrinnsvis innen akvakultur. Krav til utdanning kan kompenseres med lengre tids drifts-/ ledererfaring fra vannbehandlingsanlegg. Ønskede personlige egenskaper er gode samarbeidsevner, systematisk, en positiv holdning / løsningsorientert, ha stor arbeidskapasitet og evne til å forstå behovet for gode rammebetingelser for forsøksaktivitet i bedriften. Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til planlagt drift, vedlikehold og utvikling av bedriftens tekniske anlegg. Til stillingen vil det også følge vaktordning/-turnus. Ved ILAB vil du være en del av et dynamisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for personlig utvikling. Vi har fleksi-tid, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. For nærmere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Reidar Handegård. Telefon: 90 14 71 38 eller http://www.ilab.no/kontakter.html.
Utvidet søknadsskjema bes brukt, og kan lastes ned under http://www.ilab.no/soknad.docx.
Søknad med relevante vedlegg sendes innen 26. januar 2018 til: Stiftelsen Industrilaboratoriet, Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen 


Similar searches: Aquaculture, Norway