Avdelingsleder, Forsøksfiskproduksjon

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fôrutvikling og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten har ILAB etablert en egen produksjonslinje av laksefisk som benyttes i forsøk av våre kunder. I produksjonslinjen inngår bl.a. innkjøp av øyerogn, klekkeri, startfôring og tilvekst av fisk frem til at fisken er klar til fiskeforsøk. Bedriften har til dette både gjennomstrømmende- og resirkuleringsanlegg (RAS). Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert) og opplæring av ansatte.

Fra 2018 blir forsøksfiskproduksjon organisert som en egen avdeling i ILAB, og i den forbindelse så søkes det etter en avdelingsleder i fast 100 % stilling.

Vi søker en person som er god på å veilede sine medarbeidere samt kommunisere med kunder og de andre avdelingene i bedriften. Det er krav til høyere utdanning og erfaring fra settefiskproduksjon. Krav til utdanning kan kompenseres med lengre tids drifts-/ ledererfaring fra settefiskproduksjon. Personen vi søker må ha gode evner til å planlegge produksjon av riktig antall, kvalitet og størrelse på fisk gjennom hele året. Ønskede personlige egenskaper er gode samarbeidsevner, systematisk, en positiv holdning /løsningsorientert, ha stor arbeidskapasitet og evne til å forstå behovet for gode rammebetingelser for forsøksaktivitet i bedriften.

Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til forsøksfiskproduksjon i tillegg til å lede driften av forsøkshaller i bedriftens nye lokaler i Thormøhlens gate 41. Til stillingen vil det også følge vaktordning/-turnus. Ved ILAB vil du være en del av et dynamisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for personlig utvikling. Vi har fleksi-tid, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Reidar Handegård.
Telefon: 90 14 71 38 eller http://www.ilab.uib.no/kontakter.html.
Utvidet søknadsskjema bes brukt, og kan lastes ned under http://www.ilab.no/soknad.docx.

Søknad med relevante vedlegg sendes innen 26. januar 2018 til: Stiftelsen Industrilaboratoriet, Thormøhlens gate 55, 5006 Bergen 


Similar searches: Aquaculture, Norway