Multiconsult bemanner opp innen akvakultur

Fiskeri- og havbruksnæringen er en sammensatt industri med virksomhet både på sjø, ved kysten og på land. Multiconsult har over tid bygget opp kompetanse for å møte denne bredden, og våre oppdrag gjennomføres av medarbeidere med solid formell bakgrunn og lang erfaring fra næringen.

Våre oppdragsgivere er sentrale aktører i bransjen. Vår kompetanse dekker hele verdikjeden fra settefiskproduksjon til ferdige produkter, inkludert sjøbasert produksjon, anlegg for slakting og videreforedling, fiskefôrproduksjon og anlegg for mel-, olje-, og biprodukter.

Multiconsult har gjennom flere år opparbeidet seg en solid kompetanse og erfaring innen design og prosjektering av landbaserte oppdrettsanlegg, lukkede anlegg i sjø samt bruk av moderne resirkuleringsteknologi. Vi tilbyr totalprosjektering hvor vår prosesskunnskap og våre tverrfaglige miljø er viktige suksessfaktorer.

Videre har Multiconsult et av Norges fremste kompetansemiljøer innen kystteknikk og marin teknologi med spesialister innenfor marint miljø, marine laster, havbrukskonstruksjoner
og andre kystkonstruksjoner. Gjennom tilstedeværelse langs hele kysten, utfører Multiconsult kystrelatert rådgiving og prosjektering i hele Norge.

I tråd med Multiconsult sin strategiske industrisatsning og i takt med økt aktivitetsnivå hos våre oppdragsgivere, har vi behov for flere dyktige medarbeidere.

Vi ser nå etter flere rådgivere til en rekke spennende stillinger:

 • Faggruppeansvalig akvakultur
 • Seniorrådgivere- sjøbasert oppdrettsteknologi
 • Seniorrådgivere- fiskeriindustri, slakteri og videreforedling
 • Seniorrådgivere- sivilingeniør/ingeniør innen landbasert og lukket oppdrettsteknologi
 • Havbrukstekniker
 • Havnespesialist
 • Erfaren mariningeniør
 • Oseanograf/meteorolog- vikariat 

Arbeidsoppgavene dine vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Ytterligere detaljer omkring arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner, samt kontaktpersoner for de enkelte stillingene, finner du ved å trykke "Søk på stillingen".

Personlige egenskaper 

 • Motivasjon til å bidra i realiseringen av vår strategi
 • Kreativ og engasjert
 • Sjølvstendig og initiativrik samt evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Solid forretningsforståelse

Vi tilbyr

 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn
 • Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse
 • Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken
 • En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag
 • En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid

Similar searches: Aquaculture, Norway