Fiskehelsebiolog/veterinær

Som et ledd i BioMar’s økte satsning rettet mot fiskehelse og -velferd, søker vi nå etter en Fiskehelsebiolog/veterinær med erfaring fra arbeide med fiskehelse.
 
Sentrale oppgaver og ansvarsområder 
 • Bistå salgsavdelingen med teknisk kompetanse og fiskehelsefaglig veiledning av våre kunder 
 • Arbeide i skjæringen mellom FoU og salg som fagspesialist med state-of-art kompetanse på fiskehelse og fôr som verktøy 
 • Utarbeide og formidle faglige presentasjoner basert på forskningsresultater fra interne og eksterne prosjekter til salgsavdelingen, kunder og i nasjonale og internasjonale faglige fora 
 • Bidra til opplæring av BioMar-ansatte og kunder gjennom BioMar-skolen 
 • Delta i fiskehelsenettverk og bidra til at BioMar utvikler sine produkter i tråd med markedets framtidige behov 
 • Være prosjektleder for validering av nye fôrkonsepter i felt, og bidra til å styrke markedsrelatert produktdokumentasjon. 
 • Bistå de ulike produktsjefene innen de ulike fôrsegmentene med fiskehelsefaglig kompetanse  
 • Bistå kunder med råd innen fôringsstrategier for forbedret fiskehelse og- velferd 
 • Bidra til å vedlikeholde BioMars sterke omdømme og markedsposisjon som pålitelig leverandør av innovative fôrløsninger til akvakultursektoren.  
 • Bistå kommunikasjonsavdelingen med utvikling av faglig stoff til nettsider 
 • Stillingen inngår i BioMars helseteam 
 
Nøkkelkompetanse 
 • Mastergrad/profesjonsutdanning eller høyere utdannelse innenfor fiskehelse.  
 • Gjerne 2 – 3 års erfaring innenfor faget 
 • Språkferdigheter: Norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
 • Teamarbeider som ønsker å bidra i videre utvikling av fôr som verktøy for økt fiskevelferd 
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig 
 • Evne til å formidle kompliserte faglige resultater til ulike målgrupper 
 
Kontorsted: PIRsentret iTrondheim. En del reiseaktivitet må påregnes 
 
Napper du på dette? Vår rådgiver i Headvisor; Anders Bauge (901 56 249) kan gjerne kontaktes for en uforpliktende samtale. Om ønskelig behandler vi henvendelser og søkere fortrolig overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase og inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er snarest og senest 21.02.2018.

Similar searches: Aquaculture, Norway