Driftsdirektør Marine Råvarer

INSULA er i sterk vekst, og med 22 produserende enheter i Norden er stabil og god tilførsel av marine råvarer et svært viktig ansvarsområde for konsernet. INSULA har en betydelig aktivitet innenfor hvitfiskområdet. Disse selskapene er sentrale i vårt arbeid med å sikre høy kvalitet og god leveringsgrad på våre hvitfiskprodukter til markedet. I tillegg kjøper vi inn et betydelig volum av andre marine råvarer, deriblant laks og ørret. God styring og planlegging av konsernets samlede behov for marine råvarer er dermed vesentlig for å sikre god og lønnsom drift.  Som følge av økt aktivitet på dette fagområdet oppretter vi nå stilling som Driftsdirektør Marine Råvarer.  

Stillingens ansvarsområder: Driftsdirektør Marine Råvarer skal lede, ivareta og styrke Insulas forsyningsstrategi på hvitfiskområdet så vel som for andre marine råvarer. Herunder gjennom å lede utviklings- og effektiviseringstiltak både lokalt og på tvers av konsernets selskaper, samt styredeltakelse i aktuelle datterselskaper i konsernet.  

Faglig profil: Vi tror vår Driftsdirektør Marine Råvarer har høyere utdanning innen økonomi eller tilsvarende. Hun eller han har sannsynligvis minimum 5 års erfaring fra ledende stilling(er) i hvitfisknæringen, bank/finans, rederi, industri eller annen kommersiell virksomhet med sterk tilknytning til sjømatbransjen.

Personlig profil: INSULA har NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse verdiene forventer vi at vår Driftsdirektør Marine Råvarer også lever etter.  
For å lykkes i stillingen mener vi du bør ha ledererfaring og kan vise til gode resultater. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter samt fokuserer på bunnlinjen. Du har inngående kjennskap og kunnskap til hvitfisksektoren, dens oppbygging, strukturelle rammeverk og kulturelle forhold. Du bygger nyttige nettverk og setter deg ambisiøse og krevende mål. Du anlegger ett bredt perspektiv; er klar over og vurderer de langsiktige konsekvensene av hendelser, planer og aktiviteter. Vi ser for oss at du har stor arbeidskapasitet og høy integritet.   Selv om du ikke har alle disse egenskapene, men mener du har den relevante erfaringen som skal til for å fylle stillingen, oppfordrer vi deg til å søke.    

Organisering: Driftsdirektør Marine Råvarer rapporterer til Adm. Direktør.  

Kontorsted: Driftsdirektør Marine Råvarer ønskes tilsatt ved konsernets hovedkontor på Leknes i Lofoten. Andre løsninger, som innebærer hyppig tilstedeværelse på Leknes, kan diskuteres for den rette kandidaten.

Similar searches: Norway, Import / Export, Management, Production, Retail, Sales and Marketing