Driftsoperatører settefisk

Erko Settefisk AS søkjer fleire driftsoperatører til sitt anlegg for produksjon av settefisk og postsmolt i Sagvåg i Stord Kommune.

Erko Settefisk AS er eit selskap i Hauglandgruppen  i Bergen og søsterselskap til Erko Seafood AS. Erko Seafood AS har 10 konsesjonar for produksjon av matfisk av laks og ørret med en total produksjon på 13.000 tonn laks i året.

I Sagvåg på Stord driv vi landets første resirkuleringsanlegg med sjøvatn, for produksjon av  smolt opp til 1 kilo.  Anlegget sitt tredje byggetrinn er under ferdigstilling.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant praksis frå biologisk produksjon, og aller helst settefiskproduksjon.
 • Systematisk og påliteleg
 • Selvstendig, men med god samarbeidsevne
 • Løsningsorientert og proaktiv
 • Stå-på-vilje
 • Gode HMS-holdninger
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgavene vil blant annet vere:

 • Dagleg drift på anlegget
 • Produksjons- og kvalitetsoppfølging
 • Vedlikehold av produksjonsutstyr
 • Inngå i avdelinga sitt vaktsystem
 • Gjennom god innsats bidra til positiv utvikling av selskapene i Hauglandgruppen.

Driftsoperatør rapportere direkte til Driftsleder.

Vi kan tilby gode lønnsvilkår i en ekspansiv bedrift, innenfor et område som må ansees som nyvinnende i oppdrettssamanheng.

Vi tilbyr en sikker arbeidsplass i et miljø som prioriterer trivsel og utviklingsmuligheter.

Spørsmål om stillinga kan rettes til Daglig leder Rune Sandvik på mobil 95155554.

Søknad med cv sendes på e-post til: jobbsette@hauglandgruppen.no

Søknadsfrist. 20.03.2017


Similar searches: Aquaculture, Norway