Tekniker

Teknikerens ansvarsområder vil være:

  • Ettersyn og periodisk vedlikehold.
  • Løpende reparasjoner.
  • Innkjøp av varer til avdelingen.
  • Koordinering av innleie av eksterne tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner vil være erfaring med:

  • Kuldesystemer
  • Prosessanlegg for næringsmiddelindustri
  • Automasjons- og styringssystemer

Det forventes at det foreligger dokumenterte kvalifikasjoner på ett eller flere av de ovennevnte fagområdene. Bedriften kan være behjelpelig med bolig på Lauksletta. Stillingen vil inngå i toskiftsordning i perioder. Det må forventes deltakelse i vaktordninger. Lønn etter avtale.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Daglig leder Håvard Høgstad på telefon 916 74 307 eller Teknisk leder Arnt Jostein Berg på telefon 958 75 516.

Søknad med CV sendes til: aj@arnoylaks.no  

Søknadsfrist: 19. mars 2018


Similar searches: Aquaculture, Norway, Production