Quality Assurance Coordinator

Saltimport AS søker en ambisiøs medarbeider for å styrke bedriftens kvalitetsprosesser. Stillingens rette ressurs har lidenskap for varierte hands on oppgaver innenfor gjennomføring av kvalitetssikring i bedriftens verdikjede. For den rette medarbeider, kan vi tilby gode arbeidsbetingelser, et spennende miljø og høy grad av faglig utvikling.

Nøkkelkvalifikasjoner

 • B.Sc / M.Sc i Kjemi eller relevant teknisk utdannelse
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med gjennomføring av ISO sertifisering
 • Dyktig innen bruk av IT og god systemforståelse 
 • Dyktig i bruk av Excel og dokumentasjonsbehandling i Office dokumenter

Personlige kvalifikasjoner 

 • Gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • Selvstendig (proaktiv, uten behov for detaljstyring fra leder)
 • Tar naturlig ansvar og er en pådriver for videreutvikling av prosjekter og prosesser 
 • Trives med å jobbe mot og overholde tidsfrister
 • Flink til å samarbeide på tvers av organisasjonen og bedrifter
 • Meget strukturert og arbeidsom 
 • Serviceinnstilt
 • Evner å håndtere parallelle oppgaver, og å omforme problemstillinger til tydelige gjennomførbare løsninger 
 • Komfortabel med å besvare henvendelser utenfor bedriftens kjernetid
 • Komfortabel med varierte arbeidsoppgaver og reisevirksomhet
 • Motiveres av resultatbasert arbeid
 • Ryddig, ærlig og troverdig


Nøkkeloppgaver

 • Kvalitetsforbedring i mottak av, samt leveranser av salt og tjenester til fiskeri- og oppdrettsnæringen, næringsmiddelindustrien i Norge og Europa. 
 • Systemansvarlig for bedriftens internportal, avvikssystem og dokumentsystem
 • Registrere og behandle alle avvik i bedriftens kvalitetssystem
 • Oppfølging av alle rapporterte reklamasjoner og forbedringsforslag 
 • Utarbeide og vedlikeholde bedriftens rutiner og prosedyrer for kvalitet 
 • Kontaktpunkt mot kunders og leverandørers kvalitetsavdeling
 • Ansvarlig for gjennomføring og kontinuerlig oppdatering av bedriftens sertifiseringer
 • Utføring og gjennomføring av revisjoner utført av kunder
 • Utføring og gjennomføring av revisjoner av leverandører
 • Holde bedriften oppdatert på myndighets krav
 • Fagressurs for selgere innen bruksområde og produktfordeler/ulemper, samt forklaring av kjemisk reaksjon


Språkkvalifikasjoner

 • Norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Engelsk flytende muntlig og skriftlig


Stillingens omfang vil variere fra 50 - 100%. Behovet vil vurderes fortløpende ved ansettelse og avklares med kandidat i forkant.  


Similar searches: Norway, Import / Export, Production