Daglig leder

Selskapets nåværende daglige leder går etter eget ønske over i ny rolle i konsernet. Lerøy Sjøtroll søker derfor etter en resultatorientert person med stor arbeidskapasitet og gode lederegenskaper. Stillingen har som hovedansvar å utvikle en viktig del av konsernets verdikjede, primært lokalisert i Hordaland, i nært samarbeid med kolleger, konsernets
ledelse og selskapets styre. Med bakgrunn i selskapets virksomhet må den som får stillingen også påregne en utstrakt reisevirksomhet i regionen. Leder for selskapet rapporterer operasjonelt til konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group ASA.

Viktige arbeidsområder:

  • Produksjon i ferskvann og på sjø
  • Videreutvikle organisasjonen og nøkkelfunksjonene i selskapet
  • Strukturert forbedringsarbeid
  • Samhandling med konsernets øvrige produksjons- og salgsselskap
  • Utarbeide beslutningsunderlag for bruk i konsernets ledelse og til selskapets styre
  • Bidra til godt samarbeid mellom selskapet, ansatte og lokalsamfunn

Kvalifikasjoner:
Vi søker en person med kunnskap om, og erfaring fra, næringens verdikjede og med stort engasjement for å utvikle konsernets havbruksvirksomhet i regionen. Det er videre ønskelig med høyere utdanning (Bachelor/ Master eller lignende) innen havbruksrelaterte fagområder.
Personen vi søker må ha stor arbeidskapasitet, gode samarbeids- og lederegenskaper samt være resultatorientert.

Vi kan blant annet tilby:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Arbeid i et ekspansivt og spennende miljø
  • Arbeid i et internasjonalt rettet miljø
  • Konkurransedyktige betingelser


Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til Konserndirektør Havbruk,
Stig Nilsen på e-post: sni@leroy.no og mobil: 913 95 839 eller
Styrets leder, Helge Singelstad på e-post: hs@leroy.no og mobil 91 66 10 01.

Søknadsfrist 30.04.18


Similar searches: Norway, Import / Export, Management, Sales and Marketing