COO – Operativ leder

Overordnet Prosjektledelse – Koordinering av fagdisipliner

AquaOptima er i god utvikling med solide og kvalitetsbevisste kunder som vi er stolte av å levere tjenester til. Vi har en offensiv vekststrategi og vil nå fokusere på å øke kvaliteten i design, utarbeidelse og gjennomføring av prosjekter. COO – Operativ leder vil være sentral i dette arbeidet og koordinere prosjektlederne og de ulike fagdisipliner. COO – Operativ leder rapporterer til CEO.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve et overordnet fagansvar for prosjektlederne og alle prosjektene
 • Ta ansvar for alle prosjektenes resultatutvikling, pr prosjekt og totalt
 • Tilrettelegge og gjennomføre egne prosjekt, både «inhouse» og ut mot klienter
 • Koordinere de ulike fagdisplinene i prosjekteringsutøvelsen
 • Bistå og instruere prosjektlederene i installasjon-, commissioning og oppstartsfaser
 • Ta ansvar for prosjektenes implementering av standarder og forskriftskrav
 • Ta ansvar for prosjektenes kvalitetssystemer og dokumentasjon
 • Aktivt bidra til videre utvikling av produkter, tjenester, teknologi og systemløsninger

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 -15 års relevant yrkeserfaring
 • Relevant arbeidserfaring som prosjektleder
 • Erfaring fra akvakultur
 • Kunne forstå kundenes behov og utfordringer, og ha evne til å foreslå og produsere gode løsninger for å tilfredsstille dette
 • God fremstillings- og formidlingsevne, så vel på engelsk som norsk

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper

 • Målrettet, selvstendig og systematisk med strukturert arbeidsstil og kvalitet
 • Flink til å skape resultater, både på egne vegne og i samarbeid med andre
 • Positiv og motiverende arbeidsstil
 • Ansvarsfull, selvgående, og initiativrik
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe i team
 • Inspirerende og engasjert, både internt som eksternt
 • En gjennomfører og fullfører

Språk

 • Norsk & Engelsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende faglig rettet stilling i et internasjonalt selskap
 • Mulighet til å påvirke og utvikle profesjonaliteten og prosjektgjennomføringen i et selskap i vekst
 • Meget selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i et solid selskap med nasjonal og internasjonalt markedsfokus
   

Noe reiseaktivitet må påregnes. Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oppdragsgiver.

Vi tilbyr

Jo Temre
Partner/Seniorrådgiver
(+47) 915 12 859

Maria Løberg
Researcher
(+47) 922 87 567

Børge Søraas
CEO AquaOptima
(+47) 488 65 918


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway, Management