Driftsleder

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Sør søker etter en dyktig DRIFTSLEDER til å lede vårt ferskvannanlegg, Vågafossen på Imsland i Vindafjorden.
 
Driftsleder har en nøkkelfunksjon i selskapet vårt og er ansvarlig for å lede anlegget frem til å drive optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat gjennom andre og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør
 
Viktigste arbeidsområder som leder vil være:
 • Å planlegge og lede driften av anlegget
 • Personal- og HMS–ansvar
 • Planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi
 • Optimalisering av drift og rutiner på anlegget
Viktige egenskaper som driftsleder:   
 • Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter.     
 • Du er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold  
 • Du kan vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring 
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer   
 • Ikke minst er du en teamspiller og evner å få teamet til å jobbe sammen mot samme mål.  
Vi legger vekt på at vår nye driftsleder:
 • Har høyere utdanning innen akvakultur eller biologi
 • Liker folk og har ønske om å motivere og lede andre
 • Har ledererfaring
 • Er bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • Har erfaring med drift av RAS anlegg
 • At du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling
Vi tilbyr:
 • En utfordrende stilling i verdens største oppdrettsselskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
Stillingen rapporterer til produksjonsleder ferskvann – Reidar Våge som også kan gi ytterligere opplysninger om stillingen på telefon 482 99 810.
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 03.06.201

Similar searches: Aquaculture, Norway, Management