Fiskehelsebiolog/veterinær eller tilsvarende

Ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd på hovedkontoret i Mattilsynet er det ledig to faste stillinger som fiskehelsebiolog/veterinær. Seksjonen har 17 medarbeidere og vi er lokalisert i Bergen og Oslo.  Mattilsynet fører tilsyn med akvakulturnæringens håndtering av fiskehelse og fiskevelferd. Akvakulturnæringen er en stor næring i vekst og utvikling. Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd har krevende, men spennende og utfordrende oppgaver. Vi jobber utadrettet og har mye kontakt med vårt utøvende tilsyn, departement, forskningsmiljøer, fiskehelsepersonell, næring og samarbeidende etater. Vi har også kontakt og samarbeid med myndigheter og organisasjoner i andre land. En stilling vil være lokalisert i Bergen, den andre Bergen/Oslo.
Arbeidsoppgaver
 • Stillingene er knyttet hele seksjonens ansvarsområde som er forvaltning av fiskehelse og fiskevelferd. Området innbefatter legemiddelbruk i akvakulturnæringen.
 • Vi bidrar til utvikling av akvakulturnæringen blant annet gjennom utvikling av regelverk, deltakelse i internasjonale fora og gjennom utredningsarbeid.
 • Vi har en viktig rolle i faglig styring av det utøvende tilsyn gjennom tolkning av regelverk, utarbeidelse av retningslinjer og behandler klager.
 • Vi har kontakt og dialog med næringen og veileder og informerer om regelverket og vår forvaltningspraksis.
 • Vi koordinerer overvåkings og kartleggingsprogrammer og bestiller kunnskapsstøtte.
 • Vi har ansvaret for å ha gode beredskapsplaner og håndterer utbrudd av sykdom.
 • Oppgavene løses oftest i tverrfaglige team både internt på seksjonen og sammen med andre i Mattilsynet. I tillegg har den enkelte et selvstendig ansvar for sine oppgaver. Vi har videre tett kontakt med Nærings- og fiskeridepartement, andre forvaltningsorgan, forskningsmiljøer og aktuelle næringsorganisasjoner samt interesseorganisasjoner.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter en erfaren fiskehelsebiolog/veterinær eller tilsvarende kompetanse på masternivå. Du bør ha relevant arbeidserfaring fra forvaltning, næring eller fiskehelsetjeneste.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Interesse for og gode evner til formidling og kommunikasjon
 • Gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse, kunne se problemstillingene i et overordnet perspektiv
Utdanningsretning
 • Veterinær
 • Fiskerifag / Akvakultur
 • Utdanningstittel: Fiskehelsebiolog/Veterinær eller tilsvarende
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper
 • Stillingen passer for deg som har godt humør, er initiativrik og resultatorientert.
 • Du kan takle en uforutsigbar arbeidssituasjon samtidig som du har struktur i arbeidet ditt.
 • Du må ha svært gode samarbeidsevner, trives med teamarbeid og kunne lede team/ koordinere oppgaver.
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Interessante oppgaver i et tverrfaglig miljø med mulighet for å bidra på et samfunnsområde med stor interesse fra media og allmennheten.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver - kr. 550 000 - 700 000 - (for spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes)
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjons-, og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om "Inkluderende arbeidsliv"
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:
Friede Andersen
Seksjonssjef
(+47) 22778143


Similar searches: Norway, Other, Research / Analysis