Rådgiver/seniorrådgiver

Region Nord Kyst- og havbruksseksjonen har ledig stilling som tilsynsmedarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) innenfor akvakulturtilsyn og planarbeid med kontorplass i Hammerfest.
Medarbeideren skal både gjennomføre kontroller ute på oppdrettsanleggene og etterfølgende saksbehandling på kontoret, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen.  Du vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, en sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring.  En del reisevirksomhet må påregnes.
 
Stillingen innebærer reisevirksomhet og den som blir tilsatt må ha førerkort for bil og kunne bruke egen bil i tjenesten. Bilgodtgjørelse etter statens satser.
For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre tilsyn med vekt på internkontroll, miljø og biomasse 
 • Gjennomføre inspeksjoner etter konkrete hendelser (primært rømming av fisk)
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer) etter gjennomførte tilsynsoppdrag.
 • Det må påregnes arbeid med etatens  oppgaver med bruk og planlegging i kystsonen.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk, biologisk eller annen relevant utdanning. Særlig gode kandidater med  fagbrev vil kunne bli vurdert.
 • Relevant kunnskap om eller erfaring fra havbruksnæringen vektlegges
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper:

 • Evner å arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • God formidlings- og kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
 • God iakttager og ha gode analytiske evner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 470.00,- til brutto kr 540.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon.
 • l Et faglig sterkt kollegium med engasjement for norsk sjømat
 • Gode arbeidstidsordninger og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner:
Otto Andreassen, Seksjonssjef, tlf: 959 12 130
Baard Baaik,  Seniorrådgiver, tlf: 952 98 451


Similar searches: Aquaculture, Communications, Norway, Other