Produksjonsleder

PRODUKSJONSLEDER

Vi er i utvikling og søker ny produksjonsleder

Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en produksjonsleder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til daglig leder.

Ansvarsområde

 • Overordnet ansvar for produksjon av smolt.
 • Utvikle samarbeidet mellom avdelingene, ledere og medarbeiderne.
 • Sørge for det at initieres arbeid for forbedring og utviklingsprosesser i henhold til selskapets verdier og overordnede målsetninger.
 • Sørge for at arbeidet foregår innenfor lover, rammer, retningslinjer og de behov selskapet har.

Arbeidsoppgaver

 • Lage produksjonsplaner for å optimalisere bruk av vårt konsesjonsvolum.
 • Produksjonsplaner for god økonomistyring og ressursforvaltning ihht gjeldene forskrifter og retningslinjer.
 • Produksjonsplaner som ivaretar god fiskehelse og biologisk forvaltning.
 • Lage prosedyrer og retningslinjer for selskapet som bidrar til sikker og økonomisk drift.
 • Følge opp planer for fôring, fiskehelse, levering og rapportering.
 • Sørge for rekruttering, gode rekrutteringsprosesser og at ansettelser gjennomføres i tråd med selskapets behov til enhver tid innenfor ansvarsområdet.
 • Lede og veilede driftsleder og røktere slik at de blir kompetente og engasjerte.

Krav til kompetanse

 • Det kreves høyere og relevant utdanning fra universitet eller høyskole  (på  masternivå  eller  tilsvarende).  Relevant  erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring med dokumenterbare gode resultater.
 • Erfaring fra arbeid i oppdrettsnæringen og settefiskproduksjon spesielt.
 • Erfaring  med     budsjett, økonomistyring og personalansvar.
 • God  muntlig og skriftlig fremstillingsevne på  norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Resultat og løsningsorientert.
 • Systematisk og analytisk.
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet.
 • Gjennomføringsevne gjennom delegering og samarbeid.
 • Inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil.
 • Svært gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte daglig leder Gustav Folkestad på mobil +47 976 67 833.
Søknad med CV sendes på e-post til: gustav@sevareid.no.

Søknadsfrist 16.7.2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management