Driftsleder

Vil du være med å utvikle og drifte fremtidens offshore havbruksteknologi?

NRS Farming AS er et heleid datterselskap av Norway Royal Salmon ASA (NRS). Selskapet har i dag 43 matfiskkonsesjoner hvor aktiviteten er i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. NRS er notert på Oslos børs og er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid. Hovedkontoret er lokalisert til Trondheim. www.norwayroyalsalmon.com

Driftsleder - Arctic Offshore Farming - Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling. I samarbeid med Aker Solutions utvikler vi nå et nytt konsept; Arctic Offshore Farming som fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen. Her tar vi matfiskproduksjonen ut i et betydelig mer eksponert farvann.  
 
Til å være med å utvikle samt å drifte Arctic Offshore Farming (AOF) søker NRS Farming – Region Troms etter en erfaren driftsleder. Vi søker en leder med solid erfaring fra drift av oppdrettsanlegg som setter fokus på kvalitet i arbeidet og sikkerheten til de ansatte høyt. I tillegg vil du være en sentral del av utviklingen av fremtidens havbruksteknologi gjennom Arctic Offshore Farming. Driftsleder rapporterer til Prosjektdirektør under utviklingsperioden av AOF og til Regiondirektør i NRS Troms under drift av AOF.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver under drift  
 • Overordnet ansvar for drift av Arctic Offshore Farming  
 • Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner og vedlikehold  
 • Internkontroll, HMS- og kvalitetsarbeid  
 • Budsjett- og resultatansvar  
 • Personal- og opplæringsansvarlig  
 • Løpende rapportering og registrering  
 
Sentrale arbeidsoppgaver under utvikling  
 • Jobbe sammen i team for å utvikle AOF  
 • Bidra for å utvikle et profesjonelt og godt samarbeid og oppfølging av underleverandører og samarbeidspartnere  
 • Delta aktivt i oppfølging av byggingen av Arctic Offshore Farming  
 • Bidra og delta i tverrfaglige prosjektteam i alle faser av prosjektet frem til fredigstillelse  
 • Det må påregnes en del reise aktivitet under utviklingsperioden  
 
 
Ønskede kvalifikasjoner  
 • Erfaring fra matfiskproduksjon av laks  
 • Utdanning innenfor akvakultur, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.  
 • Ledererfaring er en fordel  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Aktuelle kurs og sertifikater  

 

Ønskede personlige egenskaper:  
 • Metodisk og systematisk  
 • Evne å lede og få ansatte med seg  
 • Initiativrik og aksepterer ansvar for resultater  
 • Utfører planer med engasjert og utholdenhet  
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig  
 
Vi tilbyr:  
 • Muligheten til å være med på å bringe Norway Royal Salmon inn i fremtiden  
 • En spennende og utfordrende jobb i et sterkt fagmiljø i et børsnotert konsern i vekst  
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver som gir muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Trivelige og dyktige kollegaer i et aktivt arbeidsmiljø  
 • Konkurransedyktige betingelser  
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av Regiondirektør Troms Rune Eriksen, tlf. 950 71 879, Prosjektdirektør Knut Engene, tlf. 908 61 116, evt. Konserndirektør HR/HMS Hanne-Guri Haug, tlf. 913 93 403. Søknadsfrist: 18. august 2018.   
 

Similar searches: Aquaculture, Norway