Daglig Leder

Vår nåværende daglige leder ønsker å gå over i annen rolle i konsernet og vi søker derfor hans etterfølger som kan fortsette og videreutvikle det gode arbeidet og aktiviteten i Norsildmel. I stillingen som daglig leder vil du ha ansvar for å lede og videreutvikle en organisasjon som leverer stabile gode resultater. Du vil rapportere direkte til styret for selskapet og primær lokasjon vil være ved hovedkontoret til Norsildmel i Bergen. 

Hovedansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Generell ledelse og lagbygging.
 • Salgsledelse av Norsildmel og Norsildmel Innovation.
 • Strategiimplementering.
 • Markedsutvikling og relasjonsbygging mot nøkkelkunder.
 • Omdømmebygging og posisjonering i nye markeder.
 • Driftskoordinering og optimalisering av struktur.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Oppfølging av økonomi og nøkkeltall.
 • Sikre optimal og effektiv samhandling mellom de to eierne og Norsildmel.

For å lykkes i stillingen mener vi det er essensielt at du har flere års erfaring fra tilsvarende stillinger eller selskaper med særlig kunnskap om salg eller bruk av forråvarer. Du kan vise til gode resultater fra tidligere stillinger. I tillegg har du inngående erfaring fra internasjonalt salg og salgsledelse mot nasjonale og globale selskaper. Du har fullført relevant høyere utdannelse på masternivå eller tilsvarende innen økonomi og ledelse og/ eller har utdannelse innen for eksempel biologi/ ernæring. Det er en forutsetning at du behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, i tillegg til engelsk. Andre språk utover dette vil være en fordel, men ikke en nødvendighet. Det må påregnes en del reiseaktivitet i stillingen.  

For den rette kandidaten tilbyr vi:

 • En utfordrende stilling i ett spennende selskap med stort vekst potensiale.
 • Et godt arbeidsmiljø preget av stort engasjement og en sterk vilje til å oppnå resultater for både våre medarbeidere, kunder og selskapet.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Similar searches: Aquaculture, Norway, Sales and Marketing