Daglig leder

Vil du gripe muligheten til å påvirke oppbygging og drift av et av Norges mest moderne settefiskanlegg?

Som Daglig leder er du sentral i oppbygging av et nytt og fremtidsrettet settefiskanlegg med solide lokale eiere. Du står i spissen for etablering av en helt ny organisasjon, og får denne til å virke optimalt. Det er en spennende og utfordrende oppgave med å sette et nytt anlegg i full drift. Teknologi, miljø, og storskala er andre viktige nøkkelord for stillingen. Du vil få tilgang til kompetansemiljøer hos eierselskapene og muligheter for samarbeid og felles utvikling.

Stillingen kan deles opp i to hovedfaser; byggefasen og etablering av en organisasjon, samt driftsfasen og levering av kvalitetsprodukt til eierne.

Som Daglig leder vil du ha det overordnede ansvaret for daglig drift og utvikling av settefiskanlegget ihht styret sine retningslinjer, og du rapporterer direkte til styret. Du har overordnet ansvar for at selskapets regnskap og drift er ihht lov og forskrifter.

Du vil bidra sterkt til å sikre at bedriften, Ænes Inkubator AS, blir en selvstendig enhet på vegne av sine eiere. Profesjonell eierstyring ligger til grunn for virksomheten. Du vil ære ansvarlig for å etablere organisasjonen, og få produksjonen til å fungere så raskt som praktisk mulig, slik at anlegget kan levere ønsket kvalitet på produktene til eierne.

Du vil lede- og drive frem oppbygging av selskapets kvalitets- og HMS system, med gode og robuste rutiner og prosedyrer som ivaretar kundekrav og standarder.

Foruten å lede selskapets oppbygging og drift, vil viktige oppgaver være å etablere gode og tette relasjoner til industri, samarbeidspartnere, virkemiddelapparat, lokale og regionale myndigheter.

Du vil bidra til at selskapet skaper attraktive arbeidsplasser og gir positive bidrag tilbake til kommunen.

Vi ser etter deg som skaper gode relasjoner og får folk med seg. Du har gode og tydelige kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du har evne til å finne gode løsninger i krevende og komplekse saker. Du har evnen til å tenke helhet og foreta riktige beslutninger på vegne av selskapet. Du må være resultatorientert med utgangspunkt i eiernes kvalitetskrav.

Som person har du gode lederegenskaper, som er basert på et sunt verdigrunnlag. Du må være en pådriver til selskapets forbedrings- og læringskultur. Inneha en tydelig, strukturert og ryddig arbeidsmetodikk. Du må være analytisk av natur, helhetstenkende, god på risikostyring og med god strategisk forståelse.

Det vil være en stor fordel om du har produksjonserfaring, men bransjeerfaring er ikke et krav. Du har erfaring med å lede en organisasjon med resultatansvar. Høyere utdannelse vil være en fordel.

Kontakt gjerne en av våre rekrutteringsrådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne på tlf. 911 61 390 eller Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825. Henvendelser til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt. Kortfattet søknad med CV sendes innen 19. august 2018.


Similar searches: Aquaculture, Norway