Ansvarlig for levendelagring og oppforing

Viktigste ansvarsområder

 • Optimalisering og utvikling av levendelagring og fangstbasertakvakulutur i Nergård
 • Ansvarlig for driftskontroll og utarbeiding av driftsplaner
 • Planlegge og lede arbeidsoperasjoner
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Planlegging og gjennomføring av forbedringsprosesser og utbygginger
 • Sikre at krav fra myndigheter, kunder og internt regelverk overholdes

Kvalifikasjoner/egenskaper

 • Produksjonserfaring fra matfiskanlegg - gjerne med torsk
 • Fagbrev eller høyere utdanning innen havbruk, kan kompenseres med erfaring
 • Evnen til å jobbe i team, målrettet og resultatorientert
 • Beslutningsdyktig og med evner å se muligheter


Vi kan tilby

 • En spennende jobb i et ledende sjømatselskap
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Uformelt og aktivt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted vil være i Tromsø. Anleggene er lokalisert på Sørøya, Senja og Værøy. Søker må påregne betydelig reiseaktivitet i perioder. 


Similar searches: Aquaculture, Norway