Kundeansvarleg

På grunn av aukande arbeidsmengde søkjer vi no etter:
Kundeansvarleg
Vi treng ein person som kan bygge og trygge relasjonar med nye og eksisterande kundar. Vedkomande må og kunne gjere marknadsarbeid på vegne av kundar. 

Viktigaste ansvarsområde blir:

 • Kundeoppfylging for Havbrukspartner sine avtalar
 • Kvalitetsoppfylging av fisk/fôr
 • Innsal mot potensielle kundar, og introduksjon av nye produkt
 • Sals- og marknadsarbeid på vegne av Havbrukspartner sine kundar/samarbeidspartnarar

Vi rettar oss mot personar med fylgjande kvalifikasjonar:

 • Solid erfaring og kontaktnett frå bransjen
 • Bakgrunn frå sal og kundeoppfylging
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskapar
 • Gjerne bransjefagleg utdanning

Ynskte eigenskapar:

 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Sjølvstendig og systematisk 
 • Resultatorientert
 • God lagånd 

Vi tilbyr:

 • Eit ambisiøst og aktivt arbeidsmiljø
 • Tillit og takhøgde
 • Løn etter avtale

Kontorstad: Bergen, men anna kan tilpassast. Stillinga vil medføre mykje reising.

Søknad eller spørsmål om stillinga rettast til:
Dagleg leiar Øyvind Kråkås, tlf 90 28 80 64, oyvind@havbrukspartner.no
Les meir om oss på www.havbrukspartner.no 

Søknadsfrist: 20. desember 2018


Similar searches: Norway, Finance / Accounting, Sales and Marketing