Leder Automatikk & Elektronikk

Eide Fjordbruk AS har som målsetting å være fremst og bransjeledende på innovasjon og teknologi fordi dette er bærebjelken for å oppnå redusert miljøbelastning, økt bærekraft og bedre lønnsomhet. For å underbygge disse målsettingene ønsker vi å ansette en operativ ressursperson i 100% fast stilling som skal arbeide med tekniske løsninger ved alle våre anlegg.

Den nye stillingen som «Leder Automasjon & Elektronikk» vil være operativ og innebærer i hovedsak identifisering av skader og gjennomføring av reparasjoner på elektriske installasjoner og automasjoner på våre anlegg i Hordaland. Vår nye «Leder Automasjon & Elektronikk» vil få fagansvar innen eget felt og rapporterer til Teknisk Sjef. I tillegg til arbeidsoppgavene ute i felt vil vedkommende være rådgiver i samband med interne utviklingsprosjekt, innkjøp og implementering av fremtidige tekniske løsninger.

Produksjonsanleggene til Eide Fjordbruk AS befinner seg innenfor en rekkevidde på omtrent to timers kjøring fra Bergen og det må påregnes en del reising. Samtidig som stillingen må ansees å kreve selvstendighet vil det være nødvendig å holde god daglig kontakt med kolleger, leverandører og samarbeidspartnere. Våre tekniske løsninger er komplekse og befinner seg i eksponerte miljøer utsatt for krevende værforhold. Derfor er det avgjørende at den rette kandidaten er løsningsorientert og handlekraftig. Det må i perioder påregnes overtid og stor arbeidsmengde i samband med akutte situasjoner og omfattende installasjonsprosjekt.

I Eide Fjordbruk er HMS vår absolutt fremste prioritet. Det stilles høye krav til personlig ansvar, fysisk egnethet for forhold knyttet til egen og andres sikkerhet.    

Formelle krav:

  • Utdannet ingeniør eller fagarbeider innen elektro og/ eller automasjon
  • Kurs/ formell kompetanse innen områder som PLA, DLS luftere og annen teknologi knyttet til havbruk vil bli vurdert positivt
  • Må snakke ett skandinavisk språk og noe engelsk i tillegg
  • Sertifikat klasse B
  • Normale svømmeferdigheter
  • Helsemessig skikkethet for arbeid i marine miljø

Vi tror godt kvalifiserte kandidater har erfaring med elektriske installasjoner og automatikk fra enten havbruk, sjømat eller foredlingsindustri. Den rette personen kjennetegnes fremfor alt som praktisk anlagt og trives med konkrete utøvende oppgaver på tekniske installasjoner.

Viktige egenskaper vi ser etter:

Som person kjennetegnes du ved en som oppnår kvalitetsmessig gode resultat, du utfører planer med engasjement og utholdenhet. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, er systematisk og planlegger fremover. Dine prioriteringer er klare og du fordeler ressurser effektivt. I møte med komplekse utfordringer kommer du opp med rasjonelle løsninger. Innen ditt fagområde demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise og du holder deg faglig oppdatert. Du er innovativ og produserer nye ideer og løsninger, er en forkjemper for endringer og nye tilnærmingsmåter. Du kjennetegnes som en som samarbeider godt med andre, kommuniserer og deler kunnskap, erfaringer og informasjon med kolleger for å bidra til teamets felles mål.     

For den rette kandidaten tilbys:

Fast 100% stilling som «Leder Automasjon & Elektronikk» i Eide Fjordbruk AS, en økonomisk solid, familieeid og innovativ arbeidsgiver med rike tradisjoner bygd gjennom 45 år i havbruksnæringen. Et svært godt og uformelt arbeidsmiljø som preges av gøy på arbeidsplassen. Faglige og personlig utfordringer på linje med de beste innen havbruksnæringen. En forholdsmessig fri og selvstendig arbeidsdag i noen av Norges i flotte omgivelser. Konkurransedyktig fastlønn. Firmabil, fri mobiltelefon og diettordninger. Deltagelse i virksomhets ulike aktivitetstilbud. Svært gode forsikring og pensjonsordninger. Deltagelse ved seminar og fagrelaterte kurs. Fem ukers ferie og mulighet for avspasering etter nærmere avtale.   


Similar searches: Norway, Management, Production