Administrerende direktør

Stillingen vil få det operative ansvaret for drift, utvikling og realisering av strategien som er lagt for Olav E. Fiskerstrand AS. Stillingen vil rapportere til styret v/ styreleder.

Viktige nøkkeloppgaver vil være:

  • Ledelse og lagbygging
  • Strategiimplementering
  • Driftskoordinering
  • Markeds- og salgsutvikling og relasjonsbygging mot nøkkelkunder og leverandører

Vår nye adm.dir. bør ha høyere utdanning, bred ledererfaring og relevant bransjeerfaring.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

  • Resultatorientert
  • Planmessig og strukturert arbeidsform
  • Gode relasjonsevner og internasjonal erfaring
  • Lederegenskaper og teambygging

Olav E. Fiskerstrand AS kan tilby spennende lederoppgaver i et veldrevet selskap i utvikling.

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av styreleder Olav Arne Fiskerstrand 900 18 299 og MRB AS v/Bjørn Gjerde, tlf 915 57 344.

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 3. desember 2018.

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet.


Similar searches: Norway, Other