Teknisk leder

TEKNISK LEDER SØKES TIL BEDRIFT I UTVKLING

Nåværende teknisk leder går over i annen stilling i bedriften.

Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en teknisk leder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til dagligleder.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Ansvar for teknisk drift og vedlikehold på matfiskanleggene, landanlegg og båter
 • Ansvar for at teknisk drift og vedlikehold er i henhold til gjeldende standarder og regelverk
 • Utarbeide investeringsplaner oppimot produksjonsplaner og i henhold til strategi
 • Budsjettansvar for avdelingen og ivareta god økonomistyring
 • Være pådriver for nødvendig forbedring og utvikling innen teknisk drift og utstyr
 • Lede og styre avdelingen for effektiv implementering, utførelse og oppfølging av oppgaver
 • Ta beslutninger på, og utarbeide nødvendige retningslinjer og prosedyrer for avdelingen
 • Overordna ansvar for at teknisk avdeling har effektive styringssystemer
 • Involvering i prosjekt, prosjektledelse og oppfølging på leverandører i prosjekt
 • Oppfølging på leverandører til teknisk avdeling
 • Involvering i rekruttering og rekrutteringsprosesser og at ansettelser gjennomføres i tråd med selskapets behov til enhver tid innenfor ansvarsområdet
 • Personalansvar for ansatte i avdelingen og legge til rette for kompetanseutvikling

Krav til kompetanse

 • Universitets- eller høyskoleutdanning 
 • Helst mer enn 5 års erfaring fra arbeid med ledelse i tekniske bedrifter eller avdelinger
 • Dokumenterbare gode resultater
 • Kunnskap eller interesse for oppdrettsnæringen
 • Erfaring  med  budsjett- og        økonomistyring
 • Erfaring med personalansvar og oppfølging
 • Kjennskap til arbeidet med HMS, sikkerhet og beredskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Taktiske ferdigheter i operasjonalisering av strategi
 • Resultat og løsningsorientert
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Gjennomføringsevne gjennom delegering og samarbeid
 • Inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil
 • Svært gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Grundig, nøyaktighet med sans for detaljer
 • Nysgjerrig og åpen for andre løsninger

 

Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. 

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte dagligleder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen på mobil +47 91846859 eller bjorg@bolaks.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknadsfrist 5.8.2018.

 


Similar searches: Aquaculture, Norway