Områdeleder rensefisk

Ferskvannsavdelingen i Region Midt søker personer til attraktive og viktige stillinger til produksjon av smolt og rensefisk til våre anlegg i regionen. Region Midt har 9 smoltanlegg lokalisert i Sunnfjord, Møre og Trøndelag med en totalproduksjon på ca. 35 mill. smolt i konvensjonelle gjennomstrømming- og RAS anlegg. Våre 2 rensefisk anlegg er lokalisert i Vanylven og Rissa og driver påvekst av rognkjeks og berggylt. Vi søker etter områdeleder for Rensefisk. 
 
Viktigste ansvarsområder:    
 • Oppfølging av rensefisk-anleggene i regionen 
 • Kontakt med andre regioner og leverandører av rensefisk 
 • Sikre egenproduksjon og eksternleveranser av rensefisk 
 • Driftsoptimalisering av produksjon og logistikk og utsett-planer 
 • Personalansvar og personaloppfølging 
 • Være en fremoverlent leder og motivere til forbedringer og godt arbeidsmiljø 
 • Fellesoppgaver i ledergruppen i Ferskvann

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:    
 • Være motiverende og engasjerende ovenfor kolleger    
 • Relevant ledererfaring og erfaring biologisk produksjon    
 • Fortrinnsvis høyere utdanning innen fiskehelse eller biologi, akvakultur 
 • Søkende på forbedring og målrettet arbeid    
 • Ha et høyt fokus på sikkert og godt arbeidsmiljø   
 
Marine Harvest tilbyr:    
 • Konkurransedyktige vilkår  i verdens største sjømatselskap 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Et selskap med sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt  og globalt 
 
Stillinga rapporterer til Produksjonssjef Ferskvann, John Ivar Sætre, mobil 97 16 89 29.  
 
Søknadsfrist 14.01.19. 

Similar searches: Aquaculture, Norway