Områdeleder ferskvann

Ferskvannsavdelingen i Region Midt søker etter dyktige personer til attraktive og viktige stillinger til produksjon av smolt og rensefisk. Regionen Midt har 9 smoltanlegg lokalisert i Sunnfjord, Møre og Trøndelag med en totalproduksjon på ca. 35 mill. smolt i konvensjonelle gjennomstrømming- og RAS anlegg. Vi søker etter områdeleder til å videreutvikle driften av disse anleggene. 
 
Viktigste ansvarsområder:    
 • Oppfølging av smoltproduksjon og plan i egne anlegg 
 • Driftsoptimalisering av produksjon, logistikk og utsettplaner 
 • Ta del i utbedring og fornying av anleggene 
 • Personalansvar og personaloppfølging 
 • Være en fremoverlent leder og motivere til forbedringer og godt arbeidsmiljø 
 • Fellesoppgaver i ledergruppen i Ferskvann  
 
Kvalifikasjoner og egenskaper:    
 • Være motiverende og engasjerende ovenfor kolleger    
 • Relevant ledererfaring og erfaring biologisk produksjon    
 • Fortrinnsvis høyere utdanning innen fiskehelse eller biologi, akvakultur 
 • Søkende på forbedring og målrettet arbeid    
 • Ha et høyt fokus på sikkert og godt arbeidsmiljø   
 
Marine Harvest tilbyr:    
 • Konkurransedyktige vilkår  i verdens største sjømatselskap 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Et selskap med sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt  og globalt 
 
Stillinga rapporterer til Produksjonssjef Ferskvann, John Ivar Sætre, mobil: 97 16 89 29.  
 
Søknadsfrist 14.01.19. 

Similar searches: Aquaculture, Norway, Production