Næringskonsulent

Andøy kommune har et variert og aktivt næringsliv med romteknologibedrifter, et reiseliv i sterk vekst, en stor fiskerinæring med en nasjonal havn under utvikling og et bredt landbruk. I forbindelse med stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2020 er kommunen i gang med en stor omstillings- og utviklingsjobb. Tilrettelegging for og utvikling av næringslivet er en viktig del av dette arbeidet.

Vi har derfor behov for å styrke næringsarbeidet, og søker etter en 

Næringskonsulent i 100 % prosjektstilling ved næringsavdelingen, med varighet minimum 3 år, med mulighet for fast ansettelse (vil inngå i kommunens omstillingsprosjekt som vil ha en varighet på inntil 6 år).  

Vi er på jakt etter deg som synes det er spennende med næringsutvikling i en kommune i endring, og som er god på utredningsarbeid og saksbehandling.

Næringsavdelingen forvalter kommunens omstillingsprogram Samskap, kommunens næringsfond, låneordning til fiskeri- og annen næring. Avdelingen yter førstelinjeservice til etablerere og er bindeledd mellom næringsliv og politikere. 


Stillingens arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling næringssaker
 • Prosjektarbeid
 • Rapportering 

Kvalifikasjoner

Relevant arbeidserfaring fra privat eller offentlig sektor
Utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå innenfor økonomi/administrasjon/prosjektledelse. Annen utdanningsbakgrunn kan være relevant dersom det kan dokumenteres relevant erfaring
Personlige egnethet vektlegges

Egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og utviklingsorientert


Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en spennende og krevende tid
 • Lønn etter avtale
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstida
 • Hyggelige og inkluderende arbeidsmiljø
 • IA-bedrift


Søknad

Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Arbeidssted er sentralt i Andenes sentrum.

Spørsmål om stillingen:
Brita Erlandsen, tlf 922 61 273


Similar searches: Norway, Other