Vi søker flere medarbeidere

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.
 
Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.
 
Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.
 
Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.
 
Vi søker flere medarbeidere
 
Pga. økende oppdragsmengde søker vi nye medarbeidere til et av våre kontorer Arbeidsoppgaver kan innbefatte ett eller flere av følgende områder:
  • Produktsertifisering, dokumentasjonsgjennomgang og produksjonsoppfølging 
  • Analyser og designverifikasjon av utstyr og systemer for havbruk og andre næringer
Stillingene vil innbefatte ansvar for egen kundeportefølje og det må påregnes en del reising.
Ønskede kvalifikasjoner: 
 
Bakgrunn fra havbruksnæringen og/eller utdanning innen marinteknologi / konstruksjonsfag. 
 
Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker: 
  • Teknisk innsikt
  • Kunnskap om statikk, materialer og fabrikasjon
  • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
  • Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert Stå-på-vilje
 
Vi tilbyr:
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
  • Fleksibel arbeidstid 
  • Godt arbeidsmiljø
 
Arbeidssted: Etter nærmere avtale - i ett av våre avdelingskontor i Norge. Det må påregnes et tidsbegrenset opphold på vårt hovedkontor i Trondheim i en opplæringsfase.
Søknadsfrist: 4. Februar 2019
Kontaktperson: Marit Opheim Tlf: 73 83 17 47
Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

Similar searches: Aquaculture, Norway