Forsker fiskeernæring - FoU- avdelingen

BioMar har besluttet ytterligere å styrke sin FoU- avdeling i Trondheim, og ser derfor nå etter en faglig sterk og kreativ forsker til vår Ernæring- og formuleringsavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innenfor ernæring og råvarer for sjø- og ferskvannsarter
 • Utvikling av ulike fôrprodukter og fôrkonsepter i nært samarbeide med BioMar's produktsjefer
 • Lede nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter fra ide til ferdig produkt, samt være en faglig ressurs for kollegaer på tvers av avdelinger og landegrenser
 • Innenfor "formulering" vil du hovedsakelig arbeide med utvikling av ulike fôrprodukter

Faglige kvalifikasjoner

 • PhD innenfor fysiologi, ernæring eller bioteknologi, og da spesielt knyttet til arter som fisk og krepsdyr (reker)
 • Forskningserfaring fra arbeide med marin larve- og yngelernæring
 • Erfaring fra forskning i et etablert forskningsmiljø, med god kjennskap til relevante analytiske- og statistiske metoder
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse, og med evne til å arbeide systematisk og målrettet fra start til slutt  
 • Kjennskap til/ nettverk fra industriell produksjon og/ eller forskning, og da spesielt innenfor produksjon av fiskefôr 
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk, og gjerne også norsk

Personlige kvalifikasjoner

 • Evne til- og erfaring fra å arbeide i team, bygge relasjoner- og samarbeide innenfor egen avdeling og på tvers av avdelinger og landegrenser
 • Evne til- og erfaring fra å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Fleksibel- og åpen for nye utfordringer
 • Interesse for anvendt forskning, og hvordan forskning kan bidra til å løse våre kunders problemer/ utfordringer

Vi kan tilby

 • Du vil bli en del av et sterkt "forskerlag" i et ungt og dynamisk arbeidsmiljø.
 • Du vil få jobbe i en global setting med høyt utdannede kollegaer innenfor forskning, salg, innkjøp og produksjon som sammen fokuserer på dagens og morgendagens utfordringer for akvakulturnæringen over hele verden 
 • BioMar jobber tett opp mot andre forskningsinstitusjoner samt våre leverandører og kunder over hele verden
 • Stillingen gir mulighet for store faglige utfordringer, samt muligheter til faglig og personlig utfordring i et multinasjonalt, entusiastisk og aktivt forskningsmiljø
 • Nye- og moderne lokaler/ kontorer på Pirsenteret i Trondheim med en egen "grønn" kantine

Kontaktinformasjon
Jørgen Holm
Global R&D Manager - Nutrition Formulation
+45 242 544 06
jho@biomar.dk


Similar searches: Norway, Research / Analysis