Fagansvarlig kamerateknologi og maskinsyn

AKVA group styrker sin teknologi- og utviklingsavdeling innenfor områdene kamerateknologi, maskinsyn og kunstig intelligens (AI). Vi søker en faglig sterk person med mye initiativ og kreativitet, som på et strategisk og operativt nivå kan utvikle fagområdet og være med på å bygge morgendagens løsninger i fiskeoppdrettsnæringen.

Hovedoppgaven til stillingen er å ha utviklingsansvar for fagfeltene samt sikre en markedsstyrt og målrettet utvikling av kommersielle løsninger i samarbeid med kunder og eksterne teknologipartnere.

Du blir med i et team med erfarne og dyktige kollegaer som forvalter en komplett produktportefølje innen merd- og landbasert fiskeoppdrett med sterkt innslag av digitale løsninger, og en del av et ekspansivt selskap som er inne i en spennende teknologisk utvikling i en framtidsrettet næring.  

Arbeidsted vil være ved et av våre avdelingskontorer i Norge. Vi er åpne for lokalisering ved en av våre internasjonale lokaliteter dersom dette er hensiktsmessig. Noe reising må påregnes.

Arbeids- og ansvarsområder

 • Plassere selskapets løsningsportefølje i dagens marked og i potensielle nye markeder
 • Ha strategisk overblikk over markedet i forhold til teknologiutvikling og innovasjon samt jobbe tett med partnere innen fagfeltet
 • Skape konkurransedyktige og attraktive forretnings- og leveransemodeller for området som bidrar til selskapets ambisiøse vekstmål
 • Utvikle nye løsninger og implementere ny teknologi, samt videreutvikle eksisterende løsninger, lede prioriterte utviklingsprosjekter- og prosesser i henhold til selskapets strategier og visjoner
 • Initiere og lede storskala felttesting i samarbeid med kunder, leverandører og andre partnere
 • Bidra med faglig spisskompetanse på tvers av produktgrupper og inn mot salg- og markedsavdelingen
 • Representere AKVA group i faglige forum, i nettverksaktiviteter samt delta på konferanser og profileringsaktiviteter

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitetsnivå
 • Erfaring innen relevante fagfelt som teknisk kybernetikk, maskinsyn, kunstig intelligens og autonome systemer    
 • Erfaring fra produktutvikling og utviklingsmetoder innen kamerateknologi
 • Være generelt oppdatert på nye teknologier og muligheter innen digitalisering
 • Kjennskap til havbruksnæringen og internasjonal erfaring er en fordel
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Kreativ og løsningsorientert, men systematisk og fokusert
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert og sterk faglig interesse
 • Kundeorientert og serviceinnstilt

AKVA group tilbyr

 • Entusiastiske og dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende selskap med solid, global posisjon
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode forsikring- og pensjonsordninger

Stillingen rapporterer direkte til Senior VP T&D.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Other