Head of projects

AKVA group Land Based har mer enn 30 års erfaring med prosjektering av akvakulturanlegg. Vårt team av verdensledende eksperter er kjent for å designe bærekraftige resirkulerings- og landbaserte systemer uten sidestykke. Vi har levert landbaserte systemer for mer enn 15 arter over hele verden og har erfaringen og kunnskapen som skal til for å sørge for optimal vannkvalitet både for ferskvanns- og sjøvannsoperasjoner. 

AKVA group Land Based Norway utgjør sammen med vår søsterbedrift i Danmark den landbaserte delen av AKVA group. Vi har vokst kraftig de siste årene og prosjektene er blitt større og mer flerfaglige. Majoriteten av våre prosjekter er i Norge, men vi har også oppdrag i utlandet. Vår administrasjon og produksjonsfabrikk ligger på Sør-Helgeland, nærmere bestemt i Sømna. Brønnøysund med sin flyplass ligger bare en halvtime unna. 

Vi leter etter en person som vil få det overordnede ansvaret for å lede våre tverrfaglige landbaserte prosjekter. Som selskap er vi opptatt av å bygge langsiktige kunderelasjoner og ønsker å utvikle produktene våre i forkant av behovene markedet etterspør. En av dine viktigste oppgaver blir å sikre at vi oppnår høy kundetilfredshet gjennom god planlegging og solide prosjektleveranser. I kraft av din kompetanse og erfaring får du bidra aktivt til selskapets forretningsmessige utvikling. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør for AKVA group Land Based Norway.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for all prosjektleveranse
 • Sammen med prosjektlederne skal du videreutvikle en god arbeidsmetodikk og struktur for prosjektgjennomføring fra A til Å.
 • Lede og støtte prosjektlederne slik at vi lykkes i å levere i henhold til kvalitet, framdrift og økonomi
 • Levere prognose og kostnadsoppfølgning, samt rapportere status for prosjektene  
 • Sikre god målstyring gjennom en risikobasert tilnærming
 • Bidra til en lærende organisasjon, der kompetanse føres tilbake som input til nye prosjekter på en hensiktsmessig måte
 • Sikre at moderne og rasjonelle IT-verktøy blir benyttet der det er mulig
 • Arbeide i tråd med vårt ledelsessystem for kvalitet  

Vi har følgende ønsker til deg

 • Du har solid erfaring fra prosjektleveranser, kundehåndtering og teamledelse
 • Du er en drivende og tydelig leder
 • Du er en god relasjonsbygger, er kreativ og løsningsorientert
 • Du er opptatt av å prestere og trives i dialog med kollegaer og kunder
 • Du har evne til å stå på og er fleksibel mht. arbeidstid
 • Du har god økonomisk forståelse, er opptatt av forenkling, automatisering, planmessighet og "beste praksis-tankegang»
 • Det er ønskelig med erfaring og kunnskap om akvakulturnæringen

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor eller masternivå med relevant fagkrets
 • Ledererfaring fra planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter
 • Krav til god fremstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby

 • Et entusiastisk og kreativt miljø med høy faglig kompetanse
 • En utfordrende og spennende lederstilling i et ledende selskap med solid ståsted i bransjen
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted er Sømna, men noe reisevirksomhet kan påregnes.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Other