Vi søker to forskningsteknikere

Om stillingen
Ved forskningsgruppe Pelagisk fisk har vi behov for to nye forskningsteknikere i faste stillinger. Denne forskningsgruppen har ansvar for forskning, overvåkning og rådgivning på kommersielt viktige pelagiske fiskebestander som sild, brisling, makrell, hestmakrell, kolmule og lodde.

Arbeidsoppgaver
Som en sentral del av gruppens arbeid med disse bestandene skal forskningsteknikerne i all hovedsak arbeide med biologisk prøvetaking på egne forskningstokt og fra kommersielle fangster, inkludert alderslesing og generell datahåndtering. Andre relevante arbeidsoppgaver er deltakelse på massemerking av pelagisk fisk, prøvetaking av fiskeegg/-larver, analyser av mageinnhold og datahåndtering relatert til dette. Arbeidssted vil være i Bergen, men et større antall reisedøgn må påregnes årlig på tokt med forsknings- eller kommersielle fiskefartøy der en inngår i kompenserte vaktsystemer. På enkelte tokt, som ved massemerking av sild og makrell, er arbeidsplassen ute på dekk under varierende værforhold. Gruppens medarbeidere i tilsvarende stillinger reiser årlig 60–100 døgn på tokt og annet feltarbeid.

Hvem ser vi etter?
Til stillingen ønsker vi fortrinnsvis personer med fagrelevant utdanning på bachelor-/høgskolenivå innen fiskeri-/marinbiologi. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning. På grunn av mye datahåndtering vil IKT-kompetanse være viktig. Relevant arbeidserfaring, særlig fra toktvirksomhet eller annet feltarbeid og praktisk fiskerirelatert erfaring vil telle positivt. Vi ser etter personer som viser stor interesse for fiskeri, fiskeri- og marinbiologi, med klare ønsker om å bidra til økt forståelse av prosessene i havet og vår beskatning av ressursene, og som vil takle og trives godt med de tiltenkte oppgaver. Stillingene krever stor grad av arbeid i team, men også selvstendige oppgaver. Følgelig vil personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet, bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Fast 100 % stilling i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
  • Et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale, i henhold til statens regulativ som 1085 avdelingsingeniør
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 % innskudd av bruttolønn)
  • Lokaler sentralt i Bergen
  • Fleksitidsordning
  • Velferdstilbud

Ytterligere informasjon
Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med forskningsgruppeleder
Aril Slotte, aril.slotte@hi.no / tlf. 99519782 eller overingeniør
Bjørn Vidar Svendsen, bjoern.vidar.svendsen@hi.no / tlf. 906 18 577.


Similar searches: Norway, Research / Analysis