Kvalitetssjef

Eide Fjordbruk AS søker ambisiøs og fremtidsrettet kvalitetssjef! 
Vår visjon er å sette standarden for fremtidens havbruk og vår misjon er lidenskapelig lakseproduksjon i vill norsk natur. Vårt mål er å være førstevalg for kvalitetsbevisste kjøpere i hele verden, produsere råvarer bærekraftig, klimavennlig og i full åpenhet. Som selskap er vi nytenkende, løsningsorientert og har høyt fokus på kvalitet, innovasjon og teknologisk utvikling. Den samlede årlige produksjonen har vært stigende siden oppstart for nær 45 år siden. Forventet produksjon i 2019 beregnes samlet til 15 000 tonn laks og regnbueørret. Eide Fjordbruk AS benytter sjøen for å produsere sunne matvarer til en voksende befolkning fordi dette er klimavennlig og bærekraftig sammenlignet med f.eks mye av kjøttproduksjonen i tradisjonelt landbruk. 

Eide Fjordbruk AS har som mål å bidra til vekst og utvikling i nærmiljøene hvor vi har virksomhet. Ved siden av å skape arbeidsplasser og kommuneinntekter gir vi årlig en million kroner til gode lokale formål. Hos Eide Fjordbruk AS er de ansatte den viktigste ressursen. Derfor er vi opptatte av kontinuerlig utvikling av ansatte, godt arbeidsmiljø, trygg fremtid og utfordringer vi kan strekke oss mot sammen for å nå ambisiøse mål innen kvalitet, bærekraft og vekst. Vårt hovedkontor ligger i Hålandsdalen i Fusa kommune. Eide Fjordbruk er Gaselle-vinner for 2018 i Hordaland fylke. 


Vår nye kvalitetssjef vil få mulighet til å utvikle seg selv og selskapet i svært attraktive forhold!

Eide Fjordbruk AS har som målsetting å være fremst og bransjeledende på innovasjon, teknologi og kvalitet innen oppdrett. Hver dag produserer vi tilsvarende 140 000 måltider med laks og regnbueørret. Eide Fjordbruk AS vil de kommende årene øke produksjon og markedsposisjon. For å ivareta fortsatt god fiskehelse, høy mattrygghet, bærekraft, innovasjonskraft og klimavennlig drift søker vi kvalitetssjef for konsernet.

Om stillingen

Kvalitetssjefen blir hovedansvarlig for kvalitetsarbeid i konsernet og vil koordinere prosesser i produksjon, slakteri herunder prøvetakning, kvalitetskontroll og analyser. Stillingen er nyopprettet, inngår i selskapets ledergruppe og vil få stor påvirkning i viktige beslutninger, fremtidige veivalg og innovasjon.

Kvalitetssjefen får ansvar for følgende områder:

 • Mattrygghet, sporbarhet og reklamasjoner.
 • Planlegging og gjennomføring av revisjoner.
 • Vedlikehold og implementering av sertifiseringer.
 • Implementering av nye digitale system innen kvalitet og internkontroll.
 • Utarbeidelse og oppdatering av risikoanalyser, prosedyrer og beredskapsplaner.
 • Intern opplæring og medarbeiderutvikling.
 • Oppfølging og videreutvikling av HMS-arbeid.
 • Oppfølging og rapportering av klimaplaner og fotavtrykk.
 • Generelle lederoppgaver knyttet til stillingen.

Eide Fjordbruk AS har oppdrettsanlegg på 10 sjølokaliteter og 2 settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det må påregnes en del reising i samband med arbeidet. Som virksomhet setter vi HMS som høyeste prioritet, og krever også at ansatte tar personlig ansvar og er fysisk egnet hva gjelder forhold knyttet til egen og andres sikkerhet.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdannelse fra relevant høyskole/universitet.
 • Praktisk erfaring fra lignende stillinger inkludert arbeid med kvalitet og revisjon innen havbruk eller andre næringsmiddelfag vurderes positivt, det samme vil god biologisk forståelse og kjennskap til havbruksnæringen.
 • Kjennskap til relevante standarder, forskrifter, og sertifiseringer for oppdrett er ett krav.
 • Gode ferdigheter innen Office-pakken og benyttelse av digitale system i arbeid.
 • Krav til gode språkferdigheter i Norsk og Engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Som ansatt i Eide Fjordbruk AS må du identifisere deg med selskapets fem verdier: Fremtidsrettet, Lidenskapelig, Uredd, Pålitelig og Kvalitetsbevisst.

Personlige egenskaper du identifiserer deg med:

Innen eget fagfelt demonstrerer du spesialistkunnskap, ekspertise og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Som kvalitetssjef produserer du nye innovative idéer og løsninger. Du er utradisjonell og forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, og utfører planer med dedikasjon. Ditt engasjement er høyt, du er utholdende og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Som kollega og fagleder utvikler du mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og god veiledning. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer, informasjon og støtter andre for å nå bedriftens mål og verdier.

For den rette kandidaten tilbys:

 • Fast, 100% stilling som kvalitetssjef i Eide Fjordbruk AS.
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår etter avtale og kvalifikasjoner.
 • Svært gode forsikringer og pensjonsordninger.
 • Faglig utvikling og utfordringer på linje med de beste i oppdrettsnæringen.
 • Svært godt miljø preget av arbeidsglede og samhold.

Vi ser positivt på at den rette kandidaten har bosted i en fornuftig avstand fra hovedkontoret i henhold til å sikre en effektiv hverdag. For den som vurderer å flytte permanent til Fusa kan vi varmt anbefale regionen, som har flotte omgivelser, gode oppvekstsvilkår, attraktive boligpriser og er generelt godt tilrettelagt for å tilføre høy livskvalitet. Kjøretid til Bergen Sentrum er om lag 75 minutt.


Similar searches: Aquaculture, Norway