Driftsoperatører / Driftskoordinator

Isqueen AS søker Driftsoperatører / Driftskoordinator

Til vårt mannskap søker vi driftige, kunnskapsrike og samarbeidsdyktige personer for den daglige driften av våre sjølokaliteter og til settefiskanlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilsyn med produksjonen og daglige arbeidsoperasjoner
 • Vedlikehold
 • Avviksrapportering, internkontroll
 • Driftskoordinator vil i tillegg ha ansvar for produksjonsplaner, både for matfisk og smolt, med rapporteringsansvar til daglig leder.   

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev, og evt. annen relevant utdanning og erfaring
 • Erfaring fra matfisk-/settefiskproduksjon (gjerne i RAS-anlegg)
 • Kunnskap om bruk av arbeidsbåt og kraner
 • For driftskoordinator er høyere utdanning (bachelorgrad) ønskelig, samt dokumenterte resultater fra fiskeoppdrett

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Ansvar og muligheter i en bedrift i vekst
 • Faglig påfyll og etterutdanning

Arbeidssted: Ure og nærliggende lokaliteter eller settefiskanlegg på Framnes

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes innen 15 mars.

Spørsmål om stillingen rettes til Arild Hagenes, tlf: 917 22 467,
e-post: arild@havbrukspartner.no


Similar searches: Aquaculture, Norway, Other, Production