Områdeleder for lakseproduksjon

Vår nåværende områdeleder går over i ny stilling i Mowi.
 
Vi har nå ledig stilling som 
 
OMRÅDELEDER for lakseproduksjon
som skal lede produksjonen av 35.000 tonn laks på våre sjøanlegg i Hordaland og halve Rogaland.
 
Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø, og inngår i regionens produksjonsledergruppe.
 
 • Viktigste ansvarsområder og oppgaver
 • Ansvar for å levere resultater, både økonomisk og biologisk i ditt område
 • Personalansvar for 10 engasjerte driftsledere, som har med 60 dyktige driftsteknikere
 • Aktivt arbeid med driftsoptimalisering og aktiv oppfølging av driften på lokalitetene
 • Motivere, engasjere og utvikle medarbeidere
 • Utarbeide mål og handlingsplaner og gjennomføre disse
 • Fellesoppgaver innenfor regionens sjøavdeling
 
Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Kunne vise til resultater fra tidligere lederstillinger
 • Relevant ledererfaring og praktisk erfaring fra drift av matfiskanlegg
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Løsningsorientert, innovativ og med gode samarbeidsevner
 • Handlekraftig, lojal og evne til å engasjere medarbeidere
 • Du må kunne identifisere deg med Mowi sin visjon, verdier og ledende prinsipper
 
Mowi kan tilby
 • En sentral og betydningsfull stilling i verdens største sjømatselskap
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 
Arbeidssted er i ansvarsområdet (Hordaland og nordlige Rogaland) og noe reiseaktivitet må påregnes. 
 
Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av Produksjonssjef sjø i Mowi Sør Bernhard Østebøvik tlf. 913 89 239
 
Registrer din søknad og CV snarest og senest innen 31.03.2019.

Similar searches: Aquaculture, Norway, Management, Production