CEO

Som CEO inngår du i konsernets ledergruppe, har fullt P&L ansvar for divisjonen og får ansvaret for alle aktiviteter knyttet til Aquaculture globalt.  Din oppgave blir sammen med egen ledergruppe å realisere konsernets vedtatte strategi om organisk og uorganisk vekst.

Vi ser etter en CEO som evner å holde det strategiske blikket samtidig som man i hverdagen er operativt involvert i divisjonens aktiviteter.

Du må ikke ha bakgrunn fra Akvalkultur, men vi tror et godt nettverk / forståelse for bransjen vil være en stor fordel.  Du kan vise til dokumenterbare resultater fra tidligere arbeidsforhold.  Du har høgere utdanning og behersker engelsk som arbeidsspråk i tillegg til norsk.  Vi stiller ikke krav til hvor du har kontor, men du må påregne en del reising.

Alle henvendelse behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledede fase.

Frist: Snarest


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway, Fisheries, Management