Forskningsledere

Ønsker du å lede den faglige oppbyggingen av et nytt, nytenkende og innovativt forskningssenter innen marin sektor?
Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter har to ledige stillinger som forskningsledere.

Stillingene

Vi søker nytenkende, målrettede og initiativrike forskningsledere som skal:

 • Lede den faglige oppbyggingen av forskningsinstituttet MMR Ocean Blue fra grunnen av, som omfatter tjenesteområdene forskningsprosjekt, FoU-infrastruktur og studentprosjekt
 • Være en del av ledergruppen i MMR Ocean Blue
 • Ha overordnet ansvar for å sikre at FoU-infrastruktur er nærings- og forskningsmessig relevant
 • Ha kundeansvar for utvalgte bedrifter
 • Bygge opp forskerteam innen næringsrelevante områder og ha personalansvar for disse
 • Initiere nasjonale og internasjonale prosjekt, både i samarbeid med bedrifter og andre forskningsinstitusjoner, og gjennomføre nødvendige søknadsprosesser
 • Ha budsjettansvar for sin forskningssektor/ sine forskningsprosjekt
 • Motivere og veilede medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD innen marin sektor
 • Relevant ledererfaring, både faglig og administrativt
 • Erfaring med næringsrelevant og anvendt forskning innenfor marin sektor
 • Kunnskap om og forståelse for innovasjonsprosesser i næringslivet
 • skriftlige og muntlige formidlingsegenskaper (norsk og engelsk). Det forventes at internasjonale søkere innen 6 mnd har tilegnet seg tilstrekkelige muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne
 • Nytenkende og innovativ
 • Sterk faglig motivasjon
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et spennende og nytenkende miljø innen marin sektor
 • Muligheten til å sette ditt preg på og bygge opp et nytt forskningsinstitutt
 • En faglig og personlig utfordrende og utviklende stilling
 • Tett samarbeid med flere bedrifter og institusjoner

Lønn etter avtale

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Kopi av publikasjoner tas med til intervjuet.


Similar searches: Norway, Management, Other, Research / Analysis