Key Account Manager Aquaculture, Nord-Norge

Vi søker etter en person som skal være ansvarlig for salg og den daglige oppfølging av kunder og fiskehelsetjenester i sitt geografiske område som er Nord-Norge.

Som Key Account Manager Aqua vil din rolle innebære å delta på aktuelle seminarer der du representerer MSD Animal Health. Sammen med vår tekniske avdeling vil du arrangere fagmøter for eksisterende og potensielle kunder. 
Dere vil også sammen utvikle og lære opp kundens ansatte slik at det skapes ytterligere etterspørsel etter våre produkter og tjenester.
MSD Animal Health avhenger av din evne til å tilegne deg inngående markedskunnskap for ditt område.  
 
Vi ønsker av deg:

  • at du har erfaring fra salg og kundeoppfølging
  • at du kan kommunisere godt og lytter til kunden
  • at du er tilpasningsdyktig i et marked under stadig forandring og utvikling
  • at du er samarbeidsvillig og vet at lagspill er veien til suksess
  • at du etablerer og videreutvikler relasjoner i ditt ansvarsområde
  • at du har erfaring fra prosjektledelse
  • at du arbeider godt under press og holder tidsfrister
  • at du har evne til å motivere alle i teamet

MSD Animal Health skal være en av drivkreftene innen forbedret dyrehelse og velferd. Vi forstår næringens behov for bærekraftig og ansvarlig matproduksjon og dyrehold, og vi jobber for å forbedre hverdagen til både dyr og mennesker. Vi ønsker deg med på laget vårt!

Kontorplass for stillingen er fleksibel. Det må påregnes noe reising i jobben.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Jonas Bergman
på telefon 907 07 282

Søknadsfrist 31 mai


Similar searches: Aquaculture, Norway, Sales and Marketing