Field Technical Manager Aquaculture Nordics, Sør-Norge

Vi søker etter en person som skal være vår hovedkontakt mot fiskehelsepersonell og være førstekontakt mot kunder for praktisk feltstøtte, inkludert farmakovigilans.
 
Som Field Technical Manager Aquaculture Nordics, vil du ha en viktig rolle i vårt kundestøtteprogram.

Sammen med vårt salgsteam vil du arrangere fagmøter for eksisterende og potensielle kunder.

Du vil sammen med lokale og globale kollegaer utvikle og lære opp kundens ansatte slik at det skapes ytterligere etterspørsel etter våre produkter og tjenester.

Du vil være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av kundespesifikke feltforsøk. Her vil erfaring fra budsjettering og prosjektledelse være en fordel.
 
Vi ønsker av deg:

  • at du har praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen
  • at du har øye for nye problemstillinger i næringen og kan se løsninger
  • at du kan kommunisere godt, både internt og mot kunden
  • at du er tilpasningsdyktig i et marked under stadig forandring og utvikling
  • at du er samarbeidsvillig og vet at lagspill er veien til suksess
  • at du etablerer og videreutvikler relasjoner i ditt ansvarsområde
  • at du arbeider godt under press og holder tidsfrister
  • at du har evne til å motivere alle i teamet

MSD Animal Health skal være en av drivkreftene innen forbedret dyrehelse og velferd. Vi forstår næringens behov for bærekraftig og ansvarlig matproduksjon og dyrehold, og vi jobber for å forbedre hverdagen til både dyr og mennesker. Vi ønsker deg med på laget vårt!
 
Kontorplass for stillingen er Bergen. Det må påregnes en del reising i jobben.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Dafydd Morris
på mobil 907 11 540

Søknadsfrist 31 mai


Similar searches: Aquaculture, Communications, Norway, Other, Sales and Marketing