Forskningstekniker innen datainnsamling fra fiskeri/fritidsfiske

Om stillingen
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som forskningstekniker. Vedkommende skal være med på innsamling og analyse av data fra kommersielle fiskerier, fritids- og turistfiske, og delta på diverse feltarbeid. I tillegg vil stillingen innebære aldersbestemmelse (lesing av otolitter) av ulike arter. En del reisevirksomhet i forbindelse med prosjektarbeid og møter kan påregnes. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Arbeidsområdet vil ha hovedfokus mot kommersielt fiskeri, men vil også være rettet mot fritidsfiske og feltarbeid i kystsonen. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Fiskeridynamikk, med arbeidsplass i Bergen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
Planlegging, koordinering, og gjennomføring av felt-/toktarbeid.
Tilretteleggelse av innsamlet materiale, kvalitetssikring og punching av data, uthenting og presentering av data fra databaser.
Alderslesing, hovedsakelig torskefisk.
Kontakt med fiskere, bl.a. opplæring i instituttets rutiner for prøvetaking og datainnsamling og oppfølging av fritids- og turistfiskere ifb. forskningsprosjekt.
Kontakt med fiskere og fiskeindustribedrifter i forbindelse med prøvetaking som instituttet utfører langs kysten i nord.
Kvalifikasjoner:
Fagrelevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad, eventuelt utdanning innenfor biologiske eller tekniske fag på høyskolenivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan ev. veie opp for utdanningskravet.
Praktisk anlagt og løsningsorientert, evne til å sette seg inn i og utføre nye oppgaver.
Kjennskap til, og interesse for norske fiskerier.
Det er krav om gode kunnskaper og erfaring med bruk av Word, Excel og databaser
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
Arbeidsspråket er norsk, og det er krav om gode norsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig). Evne til å kommunisere godt på engelsk vil være en fordel.
Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet.
Gode artskunnskaper om ulike fiskearter i norske farvann vil vektlegges.
Det vil være en betingelse at man tilfredsstiller kravene i en helseerklæring fra en sjømannslege.
Det er krav om sertifikat for bil klasse B.


I tillegg er det en fordel om du:

Har erfaring innen dataanalyse i R.
Har erfaring fra arbeid til sjøs fra fiskeri og/eller deltakelse på vitenskapelige tokt, og erfaring innen feltarbeid på sjøen.
Behersker bruk av småbåt under ulike forhold.
Har erfaring med bruk av ulike fiskeredskap (faststående, stang og snøre), og arbeid i kystnære områder under ulike forhold.
Har evne til å jobbe med stor nøyaktighet og erfaring med bruk av lupe eller tilsvarende er også en fordel.
Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Fiskeridynamikk. Som forskningstekniker hos oss vil du samhandle med mennesker fra hele instituttet, prosjektmedarbeidere fra andre institusjoner, og med fiskere. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsevner. Arbeidet krever at du evner å planlegge arbeidsdagen din på en effektiv måte.

Vi tilbyr:
Et godt, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø.
Arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning, og mye internasjonal kontakt.
Lokaler sentralt i Bergen.
Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse og gode velferdstilbud.
Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner.


Similar searches: Norway, Fisheries, Research / Analysis