Fiskehelse- / fiskevelferdsbiolog / veterinær

Om stillingen
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig en fast stilling som fiskehelsebiolog/veterinær/biolog med kompetanse i fiskevelferd.
Forskningsstasjonen på Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og andre
akvatiske organismer. Tett samarbeid mellom drift og forskning står i fokus og er en viktig suksessfaktor.

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil ha fokus på å ivareta fiskehelse og fiskevelferd hos de ulike artene innen alle stadier fra stamfisk til befruktet avkom og videre
gjennom hele livssyklusen frem til slakting.

Stillingens oppgaver er i hovedsak innen følgende områder:

 • Være stasjonens fiskehelseansvarlig, herunder etablere egne rutiner for prøvetaking, diagnostisering og oppfølging av akvatiske
 • organismer med redusert velferds- og helsestatus, samt drive systematisk, forebyggende arbeid under vår produksjon og
 • forsøksvirksomhet.
 • Implementere resultater fra pågående forskning innen fiskehelse og fiskevelferd, innen biologisk drift ved stasjonen, i nær dialog med
 • ulike forskningsgrupper og fiskehelsepersonell ved Havforskningsinstituttet.
 • Være stasjonens kontakt med ekstern tilsynsveterinær, holde jevnlig kontakt med offentlige myndigheter og følge opp offentlige pålegg
 • sammen med stasjonsleder.
 • Være ansvarlig for planlegging og innkjøp av bedøvelse, legemidler, kjemoterapeutika, vaksine og desinfeksjonsmidler.
 • Delta i biologisk drift, i nært samarbeid med biologiske driftsledere på land og sjø.
 • Skrive hygienebaserte prosedyrer, drive opplæring og motiverende arbeid for at prosedyrene følges.
 • Sørge for at alle på Biologisk driftsavdeling får nødvendig opplæring og fornying av sertifikater av relevans for biologisk produksjon og
 • forsøksvirksomhet.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en person med veterinærutdannelse eller mastergrad i biologi, med spesialisering innen fiskehelse eller fiskevelferd og med noe
relevant arbeidserfaring.

Den vi søker etter må:

 • Ha dokumentert kompetanse innen fiskevelferd eller fiskehelse på mastergrads-/sivilingeniørnivå.
 • Ha dokumentert kunnskap om lakselus-biologi og kvantifisering av de ulike stadier.
 • Være praktisk anlagt, kunne delta i stasjonens daglige drift, kunne ta selvstendige initiativ og ansvar for helse og velferd til alt biologisk
 • materiale ved stasjonen.
 • Ha grunnleggende forståelse for hygienebasert arbeid, smittevernsoner og forebyggende tiltak, og kunne veilede medarbeidere på dette
 • feltet.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team med internasjonale medarbeidere.
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Ha sertifikat klasse B for bil.

Det vil være en fordel om søker har båtførerbevis og truckførersertifikat eller er villig til å ta slike etter ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.
 • Stillingen lønnes som 1087 overingeniør etter statens lønnsregulativ.

Ytterligere informasjon
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med stasjonsleder Ragnar Nortvedt, på e-post: ragnar.nortvedt@hi.no eller mobil: 928 29 508, eller se vår web-side: www.hi.no.
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester.
 

Søknadsfrist: 26. april 2019

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for
søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten.
Søker vil bli orientert om dette på forhånd.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Research / Analysis