Fabrikksjef / Produksjonssjef

Inka AS skal bygge ny fabrikk til videreforedling av laks/ørret, og vi ønsker i den forbindelse snarest å ansette ny leder for produksjonen. 
Vi søker en person med erfaring fra foredlingsindustri for matvarer, primært foredling av laks/ørret, og som har erfaring med personalhåndtering.
 
 
Arbeidsoppgaver
Leder for produksjon i både gammel og ny fabrikk
Personalansvar med ansvar for å bygge gode team herunder sikre kompetanseutvikling i henhold til behov
Ansvarlig for drift, utvikling og fabrikkens økonomiske resultater
Implementere produksjonsstrategier som er i tråd med og støtter Inka AS sine mål
Proaktivt forbedre fabrikkens HMS-resultater gjennom fokus og medarbeiderinvolvering
Bidra til innovasjons- og produktutviklingsarbeidet - der fabrikken er en viktig bidragsyter
Sikre at fabrikken til enhver tid har robust drift, både teknisk, system- og ledelses-messig, herunder proaktivt og rutinemessig vedlikehold.
Oppfølging av leverandører/kunder og transport/logistikk
Sikre at anlegget/fabrikken driftes på en måte som gjør at ansattes sikkerhet ivaretas og at det drives iht. relevante lover og forskrifter.
Oppfølging egenkontroll, HACCP, BRC godkjenning, Kosher etc.
 
Arbeidstid
Etter avtale.
 
Ønskede kvalifikasjoner
Relevant erfaring fra fabrikkledelse/ produksjonsledelse
Økonomisk innsikt og forståelse for effektiv produksjon
Dokumenterte resultater
Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
Erfaring med endringsledelse og prosjektledelse
Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis teknisk
Personlige egenskaper:
Ambisiøs og målorientert
Utpreget relasjonsbygger med sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner
Analytisk og med evne til å omsette tall i konkrete aksjoner
Motiverende og inspirerende lederstil
Genuint opptatt av kvalitet og HMS
 
Vi tilbyr
Dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø
Faglig utvikling og gode karrieremuligheter
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige betingelser

Similar searches: Aquaculture, Norway, Management, Production