Seksjonssjef ved Reguleringsseksjonen

Om stillingen
Ressursavdelingen har en viktig rolle i norsk fiskeriforvaltning og samarbeider nært med relevante forskningsinstitusjoner, alle deler av næringen, samt andre offentlige etater nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver
Ressursavdelingen består av 4 seksjoner, hvorav Reguleringsseksjonen har hovedansvaret for nasjonale og internasjonale forvaltningsspørsmål knyttet til fiskerier. Seksjonen har en sentral rolle i arbeidet med ressursforvaltning og har ansvar for utarbeidelse av forslag til nasjonale fiskerireguleringer. I tillegg kommer også oppfølging av de enkelte fiskerier, både norske og utenlandske fartøy.

Reguleringsseksjonens internasjonale oppgaver omfatter blant annet viktige prosesser i forbindelse med fiskeriforhandlinger med andre land, både bilateralt og multilateralt. Videre jobber seksjonen med internasjonale fiskerispørsmål og bistår også NORAD i utviklingsprosjekter i forhold til kyststater med behov for utvikling av hensiktsmessige fiskeriforvaltning.

Reguleringsseksjonen har 20 ansatte med tverrfaglig kompetanse innen områdene juss, økonomi, fiskerifag og biologi. Seksjonssjefen har personalansvar i tillegg til det faglige og administrative ansvaret for seksjonen.

Offentlig sektor gjennomgår en betydelig digital utvikling. Seksjonen har et særlig fokus på effektiviseringen av databehandling. Seksjonssjefen skal bidra til at seksjonen fornyer og digitalisererer i tråd med Fiskeridirektorates mål og seksjonens behov.

Kvalifikasjonskrav
Stillingen krever relevant høyere utdanning på master nivå eller tilsvarende, fortrinnsvis juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. 

Den som tilsettes må ha gode lederegenskaper, evne til å motivere sine medarbeidere, være resultatorientert, initiativrik, handlekraftig og kunne samarbeide på tvers av ulike faglige disipliner.

Det ønskes kjennskap til og erfaring fra arbeid innenfor de områder som er sentrale for seksjonen.

Det vil være en fordel med bakgrunn fra offentlig forvaltning. Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper.

Vi tilbyr

  • Stillingen er lønnet mellom brutto kr. 730.000 - 760.000,- avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særskilt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn.
  • Gode ordninger i Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos direktør Aksel Reidar Eikemo, telefon 91143577.

Attester, vitnemål og karakterutskrifter som ikke lar seg sende med den elektroniske søknaden må sendes samtidig enten pr e-post til postmottak@fiskeridir.no eller pr post til Fiskeridirektoratet, Postboks 185 – Sentrum, 5804 Bergen.
Vedleggene må være merket «vedlegg til søknad på stilling 11/19 og navnet ditt.


Similar searches: Norway, Management, Other, Procurement