Production Manager

Sashimi Royal AS søker Production Manager til moderne oppdrettsanlegg med produksjon av Yellowtail Kingfish
Nordic Aquafarms AS driver landbasert oppdrett i Danmark og i Norge. I tillegg har selskapet under utvikling større anlegg i Maine og California, USA. Nordic Aquafarms skal ta en ledende rolle i utviklingen av landbasert oppdrett. For mer informasjon, se www.nordicaquafarms.com. 

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:
Som Production Manager får du ansvar for all planlegging, utførelse og dokumentasjon av produksjonen og bli en viktig del av ledelsen av selskapet. Stillingen rapporterer til Daglig Leder og inngår i ledergruppen.

 • Drift av produksjonsanlegget.
 • Personalansvar og ledelse av produksjonsteamet.
 • Sikring av produktkvalitet for leveranser til "high-end" kunder.
 • Ivareta og videreutvikle virskomhetens kompetanse innen RAS og landbasert oppdrett.
 • Delta i innkjøp og utvikllingsprosjekt i produksjonen.
 • Ivareta HMS og sikkerhet.

Som Production Manager vil du samarbeide tett med Daglig Leder og Nordic Aquafarms ledende kompetansemiljø innen RAS og landbasert oppdrett.

Krav til utdannelse og erfaring:
Denne stillingen krever erfaring med fiskeoppdrett i sjø eller på land. Rett kandidat har kunnskap eller høy interesse for RAS og mål om å bli en absolutt autoritet innen produksjon av fisk på land.

 • Relevant utdannelse innen akvakultur, fiskehelse og/ eller foredling av sjømat.
 • Erfaring fra oppdrettsanlegg.
 • Bransjekunnskap og innsikt i næringen.
 • Gode ferdigheter med Officepakken.
 • Krav til språk: engelsk skriftlig og muntlig i tillegg til norsk eller dansk.

Følgende kan beskrive deg som person:
Du gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene. I ditt daglige virke etterlever du organisasjonens regler og prosedyrer.
Du utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. I møte med oppgaver er du metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.
Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. Som fagperson demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Sist, men ikke minst er du en som samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer, informasjon og støtter andre for å nå teamets mål

Vilkår:

 • 100% fast stilling som Production Manager.
 • Konkurransedyktig fastlønn.
 • Kurs, faglig utvikling og spennende muligheter innen Nordic Aquafarms.
 • Svært godt arbeidsmiljø og kolleger som brenner for faget.
 • Annet etter nærmere avtale.

Vi ønsker en Production Manager som ønsker å bo i Thisted regionen for å ivareta mobilitet dersom akutte hendelser oppstår. Sashimi Royal er behjelpelig med bistand for anskaffelse av bolig og tilrettelegging av praktiske forhold i samband med etablering i regionen. Tiltredelse etter nærmere avtale, gjerne snarlig.

Levevilkår og fagmiljø i Thisted/ Hanstholm:
Hanstholm er en havneby i Thisted kommune i Region Nordjylland i Danmark og etablert knutepunkt med et mangfold av sjømatvirskomheter, spennende fagmiljøer og internasjonale aktører i sjømatnæringen.
I tillegg tilbyr regionen svært attraktive levevilkår omgitt av vakker natur og flott kystlinje. Det er rikelig med forbindelser til resten av verden, attraktive boforhold og relativt lave levekostnader sammenlignet med mange andre steder.
Tilbud innen skoler, fritid, helse og andre offentlige tjenester er mangfoldig og svært gode.


Similar searches: Aquaculture, Europe, Management, Production