Er du vår nye daglige leder i Nergård Havfiske?

Vil du gjøre et godt selskap enda bedre?
Nå har du muligheten til å bli vår nye daglige leder i Tromsø for Nergård Havfiske, med ansvar for våre 5 trålere. Vi har dyktige skippere, kompetent mannskap, veletablerte industrianlegg, gode rutiner for å etterstrebe nullvisjon for skader, digitalisert og enkel rapportering, god administrativ støtte og ellers en organisasjon som drar i samme retning. Med nybygget "Senja" som skal introduseres i flåten året 2020, har du meget gode forutsetninger til å gjøre Nergård enda bedre.
Lederen av rederiet vil ha en nøkkelrolle i å få til et godt samarbeid mellom land og sjø i konsernet. Lederen av Havfiske er ikke bare leder av Havfiske, men en del av konsernledelsen i Nergård-konsernet og må evne å se helheten fra "bunn til munn", altså hele verdikjeden fra fisken fanges til den serveres kunden.

Hva er dine oppgaver
 • Overordnet ansvar for drift av Nergård Havfiske
 • Du har personalansvar for rederiet med en operativ tilnærming
 • Oppfølging og planlegging av fiske
 • Bidra aktivt i konsernledelsen
 • Søke forbedringspotensialet i selskapet
 • Aktivt bygge eller videreutvikle relasjoner og nettverk i fiskerinæringen
Hva vi ser etter hos deg
 • Erfaring fra rederi eller fiskerinæringen
 • Du har ledererfaring gjerne fra rederi, fabrikk eller tråler
 • Gode kommunikasjonsevner og arbeider strukturert
 • Innehar kremmerånd
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig på norsk
Hva kan vi tilby deg?
 • Kort vei til beslutninger, der du blir del av en åpen, uformell, inkluderende og handlekraftig konsernledelse
 • Lokal tilhørighet i et internasjonalt selskap
 • Gode betingelser
 • Inkluderende arbeidsmiljø der latteren sitter løst
 • Faglig sterkt miljø som samarbeider tverrfaglig
   
Kjenner du deg igjen? Søk i dag fordi vi behandler søknadene fortløpende.
Vi håndterer alle kandidater konfidensielt. Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Lisbeth Kåberg på tlf.  901 71 451 eller e-post lisbeth.kaaberg@adecco.no eller Behrooz Langseth på tlf. 904 76 656 eller e-post Behrooz.malaekeh@adecco.no

Similar searches: Norway, Fisheries, Management