Fagleder for fiskehelse

Codfarmers AS ble stiftet i 2018 med sjømatselskapet Sirena Group som majoritetseier. Sirena har hovedkontor i Danmark og ble etablert som selskap i 1985 av nåværende eiere som er Peter Buhl og Steen Riber. Gjennom snart 35 år har selskapet opparbeidet strategiske allianser, logistikkløsninger og kjøp/ salg med mange av verdens ledende leverandører og sjømatkjøpere. Sirena Group er i dag et globalt selskap med virksomhet i mange land, selskapet drives økonomisk lønnsomt og har god kapitaltilgang.  

Stillingen som "fagleder for fiskehelse" er nyopprettet og vil inngå i Codfarmers lederteam med ansvar og myndighet innen eget fagfelt. Den vil samhandle på tvers av øvrige fagområder og med kolleger i selskapet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å bygge og vedlikeholde gode system knyttet til fiskehelse. Det vil videre være utstrakt myndighetskontakt, daglig oppfølging av fisken gjennom hele livsfasen inkludert prøvetagning, statistikk, optimalisering av foring og alt annet som hører naturlig til god fiskevellferd og ansvarlig drift. Det forutsettes også at fagleder for fiskehelse bidrar betydelig innen forskning og utvikling i samarbeid med eksterne partnere og kolleger.

Stillingen er lagt til Codfarmers hovedkontor i Trondheim, eventuelt lokalitetene ved Mausund. Det er en fordel om kandidaten er bosatt eller villig til å bosette seg i en «fornuftig» avstand fra selskapets kontor i Trondheim eller ved Mausund.

Om kandidaten og kunnskap:
Stillingen som fagleder for fiskehelse i Codfarmers krever i tillegg til formelle forutsetninger også relevant erfaring med operativt arbeid i havbruk. Vi antar den rette kandidaten allerede har noen års erfaring med relevante oppgaver. Videre vurderes det som viktig å ha lidenskapelig forhold til både sjømatnæringen og eget fagområde. Følgende krav stilles for å søke stillingen:

 • bachelorgrad eller tilsvarende innen havbruk, fiskehelse eller biologi.
 • noen års operativ erfaring fra havbruk i Norge eller utlandet.
 • mestre ett skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk. (Muntlig og skriftlig).
 • gode ferdigheter med bruk av PC og Microsoft-Office
 • kjennskap til HMS og generell sikkerhet ved ferdsel på havbruk
 • sertifikat klasse B
 • Kjennskap til gjeldende regelverk innen havbruk, revisjon, Global Gap, HMS og rapportering til offentlige myndigheter vurderes positivt.

Følgende kan beskrive deg person:
Som fagleder for fiskehelse etterlever du organisasjonens regler og prosedyrer. Du forfølger planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Din metodikk er systematisk og planlagt. Du gjør klare prioriteringer og fordeler resursene effektivt. Du setter deg raskt inn i komplekse utfordringer og bidrar med rasjonelle vurderinger. Du demonstrerer faglig ekspertise innen eget fagfelt og utvikler deg kontinuerlig. Din kommunikasjonsform er klar, presis og strukturert. Du snakker med autoritet og overbevisning i møte med andre. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon i tillegg til å støtte teamet mot felles mål.

Dette tilbyr vi rett kandidat:

 • god fastlønn ut fra kvalifikasjoner
 • bonusavtale for ansatte
 • gode kollektive pensjonsavtaler
 • fagkurs og kompetansehevende insentiver
 • trivelige arbeidslokaler og svært godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • annet etter avtale

Fordi Codfarmers AS har høyt fokus på innovasjon, forskning og utvikling, er dette en mulighet til å tilegne seg unik kompetanse og nyte godt av et allerede sterkt fagmiljø internt og blant samarbeidspartnere. Samtidig er dette for rett person en mulighet til å selv påvirke videre utvikling og bærekraftig oppdrett av torsk.

Dersom du identifiserer deg med stillingen som beskrevet ønsker vi du sender din CV og søknad, hvor du også begrunner din motivasjon for jobben. Codfarmers har valgt å benytte Seafood People som samarbeidspartner i denne rekrutteringsprosessen. Seafood People svarer gjerne på spørsmål du har rundt selskapet, arbeidsoppgaver og annet du har på hjertet. Det utvises full konfidensialitet og diskresjon på alle kandidathenvendelser.

Klikk her for å søke på stillingen


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway, Management