Vitenskapelig- og daglig leder Marineholmen RASLAB AS

Unik mulighet til å arbeide i et fremoverlent innovasjonsmiljø for bærekraftig havbruk i landets største marine klynge. Et møtested der høyere utdanning treffer næring og oppstartsbedrifter for å løse morgendagens utfordringer innen akvakulturnæringen.

Rekruttering av medarbeidere til Marineholmen RASLAB er påbegynt og første trinn med etablering av 12 RAS-enheter er igangsatt. Innleie av personell til drift og utvikling av Marineholmen RASLAB vil skje gjennom ILAB.

Som leder for Marineholmen RASLAB vil du ha en unik mulighet til å utvikle havbruksnæringen i en bærekraftig retning ved å ta det overordnede ansvaret for å bygge opp organisasjonen og etablere et RAS-laboratorium. Vi søker en kandidat som evner å utvikle Marineholmen RASLAB til å bli et foretrukket laboratorium for å utføre tester, pilotstudier og utdanning innen RAS. Kjerneaktiviteter vil være salg og gjennomføring av prosjektaktivitet av høy vitenskapelig kvalitet, samt å tilrettelegge for ulike utdanningsløp innen RAS. Du vil rapportere til styret i Marineholmen RASLAB og daglig leder for ILAB.

Marineholmen RASLAB AS er stiftet av Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Marineholmen Forskningspark AS (MFP), Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE Innovation AS. Bedriften skal utvikle og drive et testlaboratorium for Recirculating Aquaculture Systems (RAS) som del av katapultsenteret Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre. Du kan lese mer om katapultsenteret her: www.oinc.no .

 

Arbeidsoppgavene vil bl.a. omfatte:

 • Ansvar for å lede og utvikle Marineholmen RASLAB i samarbeid med styret.
 • Overordnet ansvar for daglig drift herunder administrasjon, økonomi, vitenskapelig arbeid, kvalitet og HMS.
 • Sikre tilstrekkelig kompetanse i ILAB for drift av Marineholmen RASLAB.
 • Utstrakt kontakt med kunder og samarbeidspartnere. 
 • Innsalg av nye oppdrag, og herunder søke prosjekter i samarbeid med brukere og eiere av Marineholmen RASLAB og tilrettelegge/koordinere undervisning (utdanning og videreutdanning) innen RAS.
 • Initiere og lede forbedrings-/optimaliseringsprosjekter i produksjons- og leveranseprosessen, inkludert samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
 • Lede teamet ved ILAB som er knyttet til drift av Marineholmen RASLAB, bl.a. ved å sette tydelige mål, definere retning og motivere medarbeidere.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring knyttet til RAS-anlegg / RAS forskning og undervisning.
 • Etablert nettverk innen RAS-miljø og vitenskapelig miljø(er).
 • Ledererfaring med gode resultater / referanser.
 • Relevant høyere utdanning, gjerne kombinasjoner av biologisk/teknisk/mekanisk kombinert med økonomi/marked.
 • God økonomi- og forretningsforståelse.
 • Tydelig og god på kommunikasjon og å motivere medarbeidere.
 • Beherske norsk og engelsk - muntlig og skriftlig.


Du kjennetegnes videre av:  

 • At du viser tydelig lederskap og god evne til å sette rutiner i system og følge opp på en effektiv måte.
 • At du evner, og ønsker, å være operativ samtidig som du ivaretar de strategiske aspektene.
 • At du er fleksibel, omgjengelig og har en positiv innstilling.
 • At du innehar en kontinuerlig driv for å utvikle og effektivisere innenfor ansvarsområdet, og at du er villig til å yte det lille ekstra.

Om arbeidsgiveren
Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fôrutvikling og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten driver ILAB 25 våtlaboratorier for hold av fisk og andre akvatiske organismer og en rekke tekniske anlegg for behandling av vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og RAS-anlegg for produksjon av forsøksfisk og gjennomføring av fiskeforsøk. Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB driver er eid av Universitetet i Bergen (UiB) og Marineholmen Forskningspark (MFP). Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår av dette i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert), opplæring av ansatte samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway, Other, Research / Analysis