Ressurskoordinator

Om stillingen:
Nofima på Sunndalsøra har ledig en nyopprettet stilling som ressurskoordinator. Stillingen inngår i forskningsstasjonens ledergruppe og rapporterer til leder. Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er en av Europas største innen akvakultur, og vi driver spennende forskning innen ernæring, fiskevelferd- og helse, tidlige livsstadier hos marin fisk, avl og genetikk, vannkvalitet og resirkulering (RAS).

Vi driver forskning på flere arter; laks, ørret, rognkjeks og berggylt og kveite. Vi har et nytt og svært moderne forskningsanlegg for bruk av resirkulert vann som er Norges eneste storskala forskningsanlegg på dette feltet og vi har en ny forsøkshall for marine arter.

Kvalifikasjoner:

  • Høyskoleutdanning eller master i prosess, akvakultur eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant praksis
  • Praktisk erfaring fra prosess- og produksjonsplanlegging, gjerne også RAS
  • Gode kunnskaper innen Office programmer som Word, Excel og PowerPoint samt digitale systemer (eks web/hjemmesider).
  • God muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
  • Gode lederegenskaper og evne til å kommunisere og arbeide i team
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

  • Planlegging og ressursutnyttelse av stasjonens fisk-, forsøks- og vannressurser
  • Budsjettering og planlegging av forsøk sammen med forskere og stasjonens øvrige personal
  • Datafangst og dokumentering av kvalitet på forsøksfisk

Vi tilbyr:
Nofima arbeider innenfor mange spennende områder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Vi tilbyr deg et spennende og variert arbeid i et internasjonalt miljø. Sunndal kommune er en flott kommune med gode barnehage-, skole- og kulturtilbud. Kommunen har også en fantastisk natur med mange muligheter for frilufts-interesserte.


Similar searches: Aquaculture, Communications, Norway, Management