Arctic Seafood Group søker Salgs- og Markedssjef

Om Arctic Seafood Group:

Hovedeier til Arctic Seafood Group er investeringsselskapet Friendmall Ltd. som eies av sjømatentreprenøren Jerzy Malek, tidligere grunnlegger av Morpol og flere andre prestisjeprosjekt i sjømatnæringen. Arctic Seafood Group ble etablert i 2014 og har siden den gang etablert seg som en av Norges beste leverandører av Rognkjeks til havbrukene. Under Arctic Seafood Group ligger også oppdrettsselskapet Seafood Security og teknologiselskapet AFC Analytics AS

Arctic Seafood Group har siden oppstart i 2014 etablert seg som en meget seriøs leverandør av Rognkjeks. Vårt oppdrettsanlegg ligger i Mørkvedbukta ved Bodø og tilbyr kort rekkevidde til et stort geografisk og viktig område for havbruk i Norge. Virksomheten er godt rustet for videre utvikling, vekst og økte markedsvolum. Med fokus på god fiskehelse, lav sykdomsrisiko og høy kvalitet har vi opparbeidet renommé som kvalitetsleverandør blant våre kunder. Markedet for Rognkjeks er økende og anerkjennes spesielt for bærekraftige, miljømessige og økonomiske fortrinn.
Arctic Seafood Group ønsker også å etablere seg som oppdretter av atlantisk laks gjennom oppdrettsselskapet Seafood Security, foreløpig underlagt forskningskonsesjon. Vårt teknologiselskap AFC Analytics utvikler nye og innovative løsninger for overvåking av fiskens helsetilstand gjennom hele livsløpet. Arctic Seafood Group har et svært kompetent team, god tilgang til ressurser, effektive produksjonsanlegg og bærekraftig økonomisk utvikling.

Om stillingen:
Salgs- og Markedssjefen vil hovedsakelig fokusere på planlegging og gjennomføring av kommersielle oppgaver knyttet til salg og relasjonsbygging. Stillingen blir også tillagt ansvar for utvikling og drift av selskapets fremtidige kommunikasjonsløsninger. For å trives i denne stillingen er det viktig med høy arbeidskapasitet, operativ arbeidsform og lidenskap knyttet til å skape merverdi for kunder.
Salgs- og Markedssjefen får frihet til selv å planlegge og påvirke prioriterte oppgaver knyttet til målstyring. Stillingen rapporterer til Daglig Leder og inngår i selskapets ledergruppe.

Stillingens hovedoppgaver:

 • utvikle, implementere og gjennomføre kommersielle planer
 • budsjettere, målstyre, rapportere og utarbeide prognoser
 • salg og presentasjoner
 • etablere og styrke relasjoner i markedet
 • planlegge og delta ved messer og konferanser i bransjen
 • forhandle premisser, priser og leveranse med oppdragsgivere
 • utvikle og drifte selskapets hjemmesider inkludert sosiale medier
 • innhente markedsinformasjon og kunnskap om bransjeutvikling
 • etablere gode system og metoder som bidrar til høy kundetilfredshet
 • delta i samarbeidsprosjekt mellom selskapene
 • Det må påregnes betydelig reising i Norge. Det er anledning til å planlegge med gode marginer for å sikre balanse mellom jobb og fritid.

Krav til søker:

 • Vi vektlegger kandidater med følgende bakgrunn:
 • relevant høyskoleutdannelse, eventuelt relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdannelseskrav.
 • erfaring fra forhandlinger og B2B-salg med resultatansvar
 • kjennskap til sjømatnæringen vurderes positivt
 • svært gode språkkunnskaper i norsk
 • gode kunnskaper i Microsoft-Office
 • førerkort klasse B

I Arctic Seafood Group er vi generelt opptatt av godt arbeidsmiljø og høy trivsel på arbeidsplassen. Selskapet har en smidig organisering, korte beslutningsveier og agil driftsform. Vi verdsetter ansatte som påvirker omgivelsene positivt. Som leder med kommersielt ansvar vektlegges at Salgs- og Markedssjefen aktivt deltar for å skape en fokusert og god atmosfære.

Følgende kan beskrive deg som person:
Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du gjør inntrykk, overbeviser og får gjennomslag for ideer og planer. Du bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Du presenterer ditt budskap effektivt og på en forståelig måte. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål.

Arctic Seafood Group kan tilby følgende:

 • permanent (100%) stilling som Salgs- og Markedssjef
 • god fastlønn etter nærmere avtale
 • bonusavtale med tilknytning til resultatoppnåelse
 • forsikringer og pensjonsavtale
 • fleksibel arbeidstid
 • kompetansegivende kurs og personlig utvikling
 • deltagelse ved messer og konferanser i næringen
 • annet etter avtale

Arctic Seafood Group er etablert med virksomheter hovedsakelig i Nordland fylke, men kandidater fra alle kystnære områder i Norge vurderes som positivt.

Dersom du identifiserer deg med stillingen ønsker vi at du sender din CV og søknad, hvor du også begrunner din motivasjon for jobben.

Arctic Seafood Group har valgt å benytte Seafood People som samarbeidspartner i denne rekrutteringsprosessen. Seafood People svarer gjerne på spørsmål du har rundt selskapet, arbeidsoppgaver og annet du har på hjertet. Det utvises full konfidensialitet og diskresjon på alle kandidathenvendelser.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management, Sales and Marketing